Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Livsstilsaspekter ved funksjonell dyspepsi

Ina Hjelland  
Ina Hjelland disputerer 17. april 2007 for dr.med. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Lifestyle aspects in functional dyspepsia. Influence of relaxation and meals on vagal activity, gastric accommodation and symptoms”.

Avhandlingen tar for seg patofysiologiske mekanismer, evaluerer nye diagnostiske tester og studerer nye behandlingsformer ved funksjonell dyspepsi. Funksjonell dyspepsi er en hyppig forekommende funksjonell tilstand der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene har ofte smerter og ubehag i øvre, midtre del av magen, plages med kvalme, oppfylthet og tidlig metthet. Overfølsomhet i mage/tarm og lav aktivitet i vagusnerven som styrer tarmene finnes også oftere enn normalt. Lav vagusaktivitet gjør at magesekken tilpasser seg dårlig til et måltid, og stivhet i tarmveggen kan være en viktig årsak til symptomene ved funksjonell dyspepsi. Lav vagusaktivitet kan skyldes stress, for vagusaktiviteten synker under stress både hos friske og hos pasienter med funksjonell dyspepsi, og pasienter med funksjonell dyspepsi har mer kronisk stress enn kontroller. Derfor blir det ofte kalt stressmage.

Stress er medvirkende årsak til flere livsstilssykdommer, og man kan spørre seg om funksjonell dyspepsi også er en livsstilssykdom. Sammenhengen mellom stress, vagal aktivitet og magesekkens funksjon er ikke ny. Det nye i dette prosjektet er at enkle avspenningsøvelser – ved bruk av pusteteknikk uten bivirkninger, som har til hensikt å redusere spenning og stress, forbedrer magesekkens funksjon hos pasientene. Funksjonell dyspepsi kan derfor bli betraktet som en livsstils sykdom.

Forskningen er støttet av Norges forskningsråd og arbeidet er utført ved Institutt for indremedisin. Hennes hovedveileder er Prof. Trygve Hausken, Institutt for indremedisin, med Prof. Arnold Berstad, Institutt for indremedisin, som medveileder.

Personalia:
Ina Hjelland er født i 1973 i Bergen og graduerte til cand.med graden i 1998 ved Universitetet i Bergen. Etter dette har hun tatt turnustjeneste og vært stipendiat ved Institutt for indremedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.04.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Tester ved funksjonelle mage-tarmlidelser og deres verdi for diagnostikk og terapi."
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2007, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Ina Hjelland, tlf. 55 97 30 79, epost: ina.hjelland@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side