Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Steroidhormoner og genregulering

Tuyen T.V. Hoang   

Tuyen T.V. Hoang disputerer fredag 2. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Nuclear Receptor Coregulators – Role of protein-protein interactions and cAMP/PKA signaling”.

Steroidhormoner som kortisol, østradiol og testosteron er essensielle for friske og syke mennesker. Tuyen Hoang har studert signalveier inne i celler og hvordan steroidhormoner virker på gennivå. Hun har kartlagt koblingen mellom målproteiner (kjernereseptorer) for steroidhormoner og flere ulike koregulatorer. Koregulatorene er nødvendige for virkningen til steroidhormonene og er med på å styre hvordan hormonenes målgener koder for proteiner. Hoang har også identifisert en ny mekanisme for hormonell regulering av en slik koregulator. Denne reguleringen innebærer en styrt form for nedbrytning, såkalt ”ubiquitin-proteasom mediert degradering”, en prosess som er av stor betydning ved en rekke forskjellige sykdommer. Hoang er den første som viser at hormoner kan påvirke nivået til en koregulator på denne måten. Den siste tiden har Hoang også kartlagt nye koblinger mellom koregulatorer og andre typer proteiner som er viktige for genuttrykk.

Nivået av koregulatorer inne i cellene synes å ha stor betydningen for en rekke hormonrelaterte kreftsykdommer, som for eksempel brystkreft. Det er påvist høye koregulatornivåer i svulstvev som responderer på hormonbehandling. Hormonrelaterte kreftsykdommer forekommer hyppig i store deler av verden. Hoangs doktoravhandling har gitt oss økt innsikt i mekanismer som kan ha betydning for utvikling av ny terapi.

Personalia:
Tuyen T.V. Hoang (f. 1974) oppvokste i Hue i Vietnam. Hun studerte biokjemi og mikrobiologi ved La Trobe universitet i Melbourne, Australia og ble cand. scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for indremedisin, Seksjon for endokrinologi, og ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus med professor Gunnar Mellgren som hovedveileder og professor Ernst A. Lien som biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.02.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators): from molecular mechanisms to pharmaceutical applications"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2007, kl. 10:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Tuyen T.V. Hoang. tlf. 55 97 64 07, epost: Tuyen.Hoang@med.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side