Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nytt syn på oppdrettsfiskens bakterier

Maria B. Hovda   
Maria B. Hovda disputerer den 9. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Application of PCR and DGGE to characterise the microflora of farmed fish"

Som forbrukere er vi opptatt av å kjøpe ferskest mulig fisk av best mulig kvalitet. Mange faktorer påvirker fiskens kvalitet. En av de viktigste faktorene er forekomst og vekst av bakterier. For å kunne undersøke den mikrobiologiske kvaliteten, og dermed holdbarheten til fisken behøves gode, nøyaktige og hurtige metoder. Tradisjonelle metoder for å studere kvalitet og bakterier i fisken kan være tidkrevende og unøyaktige. Derfor trengs det nye og forbedrede metoder. Molekylærbiologiske metoder kan tilfredsstille disse kravene.

I doktorgradsavhandlingen beskriver Maria Befring Hovda hvordan molekylærbiologiske metoder, basert på analyser av DNA (PCR, DGGE og sekvensering) kan brukes til å bestemme hvilke bakterier som finnes hos oppdrettstorsk og oppdrettskveite. Det er vist hvordan metodene kan brukes til å se på endringer i bakteriefloraen når fisken har vært lagret ved ulike hygieniske betingelser og ved lett konservering, som modifisert atmosfære og forbehandling med ozon. Det er også undersøkt hvilke bakterier som finnes i tarmen til oppdrettslaks. Metodene som ble brukt gjorde det mulig å identifisere og bestemme bakteriesammensetningen på oppdrettstorsk og kveite. Det ble i denne oppgaven funnet en større variasjon blant bakterien enn tidligere undersøkelser med tradisjonelle metoder har gjort.

For fiskesektoren, som representerer en viktig industri basert på fornybare resurser i Norge, har fiskeoppdrett i løpet av de siste tiårene blitt en stadig viktigere del. Denne sektoren produserer mat med høyt næringsinnhold for forbrukeren. Sett fra produsentenes synspunkt er fisk et utfordrende råstoff, som lett blir ødelagt av bakteriell vekst og kjemisk nedbrytning. Samtidig ønsker forbrukerne seg ferske, eller lett prosesserte produkter med lang holdbarhet. Funnene i denne avhandlingen kan hjelpe matindustrien til å lagre fiskeprodukter på best mulig måte.

Personalia:
Maria Befring Hovda er født i 1976 og oppvokst i Asker. Hun er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi fra NTNU i 2002. I 2004 begynte hun med sitt doktorgradsarbeid, som har vært utført ved Norconserv AS i Stavanger, i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen. Hovda er nå ansatt som forsker ved Norconserv AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2007, kl. 10:15, Sildetønnen", NIFES, Nordnesboder 4

Kontaktpersoner:
Maria Befring Hovda, Norconserv AS, tlf. 51 84 46 00/91, epost: mbh@norconserv.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side