Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Anatomiske normalvariasjoner av betydning for komplikasjoner i laparoskopisk kirurgi

Dejan Ignjatovic   
Cand. med. Dejan Ignjatovic disputerer den 8. juni 2007 for graden PhD ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”A 3-D post-mortem model provides rationale for complications in gastrointestinal surgery.”

Avhandlingen består av 6 delarbeider som kartlegger anatomiske strukturer knyttet til tre forskjellige organsystemer i bukhulen: Galleveier og blodkar i leverporten, karforsyning til milt og karforsyning til høyre del av tykktarm. Formålet ved studien har vært å studere forhold av betydning for kirurgiske inngrep i bukhulen, med særlig referanse til sk. kikkhullskirurgi eller laparoskopisk kirurgi (i engelskspråklig litteratur ofte også kalt ”Minimally Invasive Surgery” (MIS)).

De anatomiske studier har vært utført ved hjelp av avstøpninger av henholdsvis kartre og galleveier, sk. korrosjonsmodeller. Ved denne teknikken, utført i tilslutning til obduksjon, lages tredimensjonale modeller som tillater bedømmelse av romlige relasjoner mellom strukturene og eksakte målinger av disse.

Arbeidet har gitt informasjon som kan bidra til forklaring på komplikasjoner som kan oppstå ved MIS. Det er således påvist anatomiske variasjoner i et område i leverporten (Calots triangel) av betydning for den kirurgiske teknikk ved inngrep i dette området, og det er funnet forhold som kan forklare hvorfor blødning kan inntreffe fra galleblæresengen etter laparoskopisk fjernelse av galleblæren. Tilsvarende er kartlagt viktige forhold ved karforsyningen til høyre del av tykktarm, inkl. relasjoner mellom de store arteriegrener og hovedvenen fra denne del av tarmen. Videre er studert variasjoner i blodforsyningen til de ulike segmenter av milten av betydning for kirurgisk tilgang i dette området. Fjernelse av milten (splenectomi) er ofte unødvendig ved kirurgisk miltskade.

Avhandlingen har med dette brakt ny kunnskap relevant for forståelsen av komplikasjoner ved abdominal kirurgi. Bruk av korrosjonsmodeller er særlig velegnet for demonstrasjon av anatomiske normalvariasjoner og er dessuten velegnet til bruk i undervisning i anatomi.

Personalia:
Dejan Ignjatovic er født i Sabac og oppvokst i Beograd, Jugoslavia. Han studerte medisin ved Universitet i Beograd, Jugoslavia, hvor han ble cand. med. i 1987. Han har vært ansatt ved kirurgisk avdeling ved KBC Dr Dragisa Misovic Universitetssjukehus fra samme år og til 2004. Deretter dro han til Norge for å gjennomføre autorisasjon som lege.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Dejan Ignjatovic, tlf. 466 81 797, epost: dexexer01@hotmail.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhanlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side