Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye nanomaterialer til brenselsceller

Crina Silvia Ilea   
Crina Silvia Ilea disputerer fredag 14. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"New Materials for Solid Oxide Fuel Cells Based on Nanoparticles"

Brenselsceller representerer en annen måte å "forbrenne" f.eks. hydrogen eller naturgas på, nemlig i en elektrokjemisk celle i stedet for, som man konvensjonelt gjør, spontant i en flamme. Den store fordelen er at man får elektrisk energi ut direkte, uten å skulle gå omveien om å gjenvinne elektrisk energi fra den varmeenergi, man får ut av konvensjonell forbrenning. Elektrodene og elektrolytten i sådanne brenselsceller består av tynne lag av keramiske materialer, og disse tynne lagene lages normalt fra keramiske pulvere.

Denne avhandlingen beskriver en ny, enkel, billig og miljøvennlig måte å lage slike pulvere, som attpåtil kommer til å bestå av nano-partikler, partikler som har diametere helt ned til 0.00001 mm. Å lage disse pulverne med så fine partikler har flere fordeler ved seg: Lagene kan produseres (sintres) ved lavere temperatur, lagene har generelt høyere kvalitet, elektrolytlaget kan lages tynnere, og de porøse elektrodelagene har større spesifikk overflate. De to siste faktorene gir bedre celleeffektivitet.

Den nye metoden for å produsere partiklene er en variant av den såkalte "sol-gel metode". I sol-gel metoden brukes blant annet organiske materialer for å få små partikler av noenlunde lik størrelse. Normalt brukes kjemikalier slik som ethylenglycol som organisk materiale. I denne nye prosessen erstattes disse med sucrose (sukker) og pectin, to materialer som brukes verden over i levnetsmiddelindustrien og er derfor billige og miljøvennlige.

Det lyktes å lage et antal partikkel-typer, alle relevante for brenselsceller, med denne nye metoden. I avhandlingen analyseres de produserte partiklene på en rekke måter, og sammenligning med partikler fra konvensjonelle sol-gel prosesser viser at partiklene fra den nye prosessen har like så gode eller bedre egenskaper.

Personalia:
Crina Silvia Ilea er født i 1976 og oppvokst i Cluj-Napoca, Romania. Hun tok sin mastergrad ved ”Babes-Bolyai” Universitetet i Cluj-Napoca, Romania i 2001. Hun begynte PhD-studiet sitt i 2004 ved Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2007, kl. 10:15, Aud. 2 i Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Crina Silvia Ilea, epost: Crina.Ilea@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side