Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genmodifiserte planter

Wenche Johansen   
Wenche Johansen disputerer tirsdag 18. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Studies of transgene-induced RNA silencing in Arabidopsis thaliana. The use of viral proteins to suppress post-transcriptional gene silencing”.

Tema for doktorgradsarbeidet er studier av molekylærbiologiske mekanismer som fører til inaktivering av transgener i genmodifiserte planter (GMP) og hvordan spesifikke gener fra plantevirus kan brukes for å hemme denne inaktiveringen. GMP har fått sitt arvestoff (DNA) endret ved at et eller flere gener fra andre organismer har blitt tilført plantens eget DNA. GMP anvendes både innen grunnforskning for å studere planters egne gener og innen anvendt forskning for å kunne endre eller forbedre ønskede egenskaper hos planter. Eksempler på dette er planter som danner frukter med lengre holdbarhet, som har økt eller endret næringsinnhold eller at plantene blir mer motstandsdyktige mot sprøytemidler. En forutsetning for anvendelsen av GMP er at genet som settes inn (transgenet) blir uttrykt på en stabil og forutsigbar måte. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle. Forskning har vist at planter har ulike forsvarsmekanismer som ”kjenner igjen” fremmed DNA, og aktivering av dette forsvaret kan resultere i at transgenet ikke kommer til uttrykk i den genmodifiserte planten. Nyere forskning har også vist at mange plantevirus inneholder gener som er i stand til å hemme spesifikke deler av en plantes forsvarssystem mot fremmed DNA.

I dette doktorgradsarbeidet er modellplanten Arabidopsis thaliana benyttet for å studere bestemte deler av forsvarsmekanismene mot fremmed DNA. Det er etablert plantelinjer av genmodifiserte Arabidopsis hvor et av plantens eget gen bevisst er inaktivert som følge av en av de samme forsvarsmekanismene som resulterer i transgen inaktivering. Deretter er dette systemet benyttet for å undersøke om et utvalg gener fra ulike plantevirus kan hemme eller hindre plantegenet mot inaktivering. Doktorgradsarbeidet har resultert i økt forståelse om hvordan ulike faktorer påvirker de molekylære forsvarsmekanismene mot fremmed DNA, og at spesifikke gener fra plantevirus potensielt kan brukes for å beskytte transgener mot inaktivering når plasmid-baserte systemer benyttes ved genmodifisering av planter.

Personalia:
Wenche Johansen (1968) er født og oppvokst i Florø. Hun tok cand.scient graden i mikrobiologi ved Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi UiB i 1993. Arbeidet med avhandlingen har i sin helhet blitt utført ved Høgskolen i Hedmark, Institutt for Naturvitenskap og teknologi, Hamar. Hun er nå ansatt som forsker ved samme institusjon hvor hun viderefører sitt doktorgradsarbeid med planter, i tillegg til å arbeide med genetiske DNA analyser av fisk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2007, kl. 10:15, VILVITE, Bergen Vitensenter AS, Auditoriet, Thormøhlensgt. 51

Kontaktpersoner:
Wenche Johansen, tlf: 62517865, epost: wenche.johansen@hihm.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side