Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nye egenskaper til fargestoffer og antioksidanter

Monica Jordheim   
Cand.scient. Monica Jordheim disputerer 22. juni 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Isolation, identification and properties of pyranoanthocyanins and anthocyanin forms”

Antocyaner er kjemiske forbindelser som er opphavet til de fleste røde og blå plantefarger vi kjenner fra bær, frukt, blomster og høstblader. I de senere år har antocyaner fått mye oppmerksomhet pga mange potensielt positive helseeffekter. Det er f. eks. målt høye antioksidantverdier på blåbær, først og fremst p.g.a. deres høye innhold av antocyaner, og det forskes mye på nytteverdien av stoffene i maten. Forbindelsene er også utgangspunkt for de mange nye blomsterfarger som stadig dukker opp i planteutsalgene.

Antocyaner hører til flavonoid-gruppen og forekommer på en rekke former – over 600 forskjellige antocyaner er hittil isolert fra naturen. De har begrenset anvendelse som naturlige fargetilsetningsstoffer i mat grunnet lav stabilitet under nøytrale og basiske pH forhold. Dette er også årsaken til at en i dag vet lite om hva som skjer med disse fargestoffene ved inntak, og hvilke former som gir de positive helseeffektene. I blant annet jordbær og rødvin er det i funnet små mengder av modifiserte antocyaner, såkalte pyranoantocyaner. Disse ser ut til å ha høyere stabilitet i nøytrale og basiske miljø sammenlignet med vanlige antocyaner.

Avhandlingen består av åtte vitenskapelige artikler fordelt på tre områder. Den første delen presenterer isolasjon og strukturidentifikasjon av antocyaner fra europeiske og afrikanske planter - som tidligere ikke er funnet i naturen. Det rapporteres at røde stikkelsbær inneholder relativt store mengder av antocyaner med aromatiske syregrupper, hvilket er gunstig for stabiliteten til pigmentene og kan medføre øket fremtidig bruk av bærene eller stoffene i ernæringsmessig sammenheng. Del to beskriver syntese av pyranoantocyaner fra antocyaner isolert fra sorte bønner, og det utarbeides en metode for isolering og rensing av disse forbindelsene i stor skala. Sammenlignende studier ved hjelp av kjerne magnetisk resonans spektroskopi (NMR) viser at pyranoantocyaner har andre egenskaper som reaktivitet og farger enn analoge antocyaner. Dette kan ha gunstig helsemessig betydning når det i del tre fremkommer at pyranoantocyaner i in vitro forsøk viser vel så gode antioksidant egenskaper som vanlige antocyaner. I denne delen blir de mange antioksidantarbeidene som tidligere er publisert i feltet satt under lupen.

Personalia:
Monica Jordheim er født i 1979 og oppvokst på Gol i Hallingdal. Hun er utdannet cand.scient. i kjemi ved Universitetet i Bergen vår 2003, og ble ansatt høst 2003 som doktorgradsstipendiat ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen. Dr. grads arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd, og utført ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2007, kl. 10:30, 10.30, Auditorium 2, Realfagsbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Monica Jordheim, tlf. 55 58 34 86, epost: Monica.Jordheim@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side