Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vedlikehold av programvare utgjør en babelsk språkknute

Karl Trygve Kalleberg  
Karl Trygve Kalleberg disputerer 27. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Abstractions for Language-Independent Program Transformations"

Størstedelen av kostnaden for programvare går med til vedlikehold. Dette vedlikeholdet fordyres markant av at større datasystemer ofte er konstruert med dusinvis av ulike programmeringsspråk som sjelden snakker direkte sammen.

Omtrent hvert 7. år dobles mengden programvarekode som er i bruk, dels fordi eldre systemer kasseres sakte. Innen for eksempel bank og forsikring samt internett og telekommunikasjon merkes dette godt, der sammensatte systemer med mange eldre deler, noen sågar oppimot 30 år gamle, er vanlig. Gammel programvare utgjør nå en "eldrebølge" og konstruksjon av robuste, fremtidsrettede systemer anses som en av vår tids største utfordringer innenfor informatikken.

Utgangspunktet for avhandlingen er at mesteparten av vedlikeholdet bør i langt større grad utføres av datamaskiner. Ved å lage programmer som analyserer og prosesserer andre programmer, såkalte programtransformasjoner, kan en i stor grad automatisere vedlikeholdsarbeidet. Det er helt nødvendig at teknikkene virker på tvers av programmeringsspråk for å kunne lage slike transformasjoner for store, sammensatte datasystemer.

Avhandlingen foreslår matematiske teknikker for programtransformasjon som er generelle og programmeringsspråkuavhengige. Som del av arbeidet har det blitt bygget et eksperimentelt programtransformasjonssystem. Systemet er brukt i en rekke studier for å vurdere den praktiske nytteverdien de nye metodene.

Studiene viser at teknikkene foreslått i avhandlingen utgjør et signifikant bidrag for å håndtere den babelske språkknuten som vedlikehold av dagens programvare medfører.

Personalia:
Karl Trygve Kalleberg er født i 1978 og oppvokst i Tysvær og Haugesund. Han er utdannet cand.scient ved Universitetet i Bergen i 2003, og har arbeidet med doktorgraden sin ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen, ved Institute for Computer Science, Utrecht Universitet, Nederland, og ved Faculty for Electrical and Computer Engineering, University of Waterloo, Canada. Han er finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.06.2007, kl. 13:00, Store Aud., Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt 55

Kontaktpersoner:
Karl Trygve Kalleberg, tlf 408 92 230, epost: karltk@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side