Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mekanismer for ødemutvikling i hud

Tine Veronica Karlsen   
Tine Veronica Karlsen disputerer mandag 22. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”New knowledge on edema pathophysiology deriving from animal studies involving increased filtration and reduced lymph drainage”

Plasma filtreres kontinuerlig fra kapillærene over i vevet. Overflødig væske fjernes fra vevet og tilbake til blodbanen av lymfesystemet. Hvis den kapillære filtrasjonen overgår lymfedrenasjen får vi akkumulering av væske i vevet (ødem). Ved ulike typer av akutt inflammasjon øker den kapillære filtrasjonen dramatisk og en av årsakene til dette er dannelsen av et undertrykk i vevet som suger væske ut av kapillærene. Resultater fra avhandlingen viser at det også dannes et slikt undertrykk i huden ved neurogen inflammasjon, utløst ved bruk av den kjemiske irritanten capsaicin eller neuropeptider, og at bindevevets mastceller er en viktig del av mekanismen bak denne responsen. Videre ble det vist at insulin og glukose kan redusere undertrykk og ødemtendensen i hud ved akutt blodforgiftning.

Ved lymfødem akkumuleres væske i vevet på grunn av en defekt i selve lymfesystemet, en defekt som i noen tilfeller er medfødt. I siste del av studiet ble en genetisk modifisert musemodell for medfødt lymfeødem karakterisert. Det ble vist at manglende lymfeårer i huden medfører en rekke endringer i de parametere som regulere væskebalanse, og det ble gjort funn som tyder på at det også er strukturelle endringer i huden som følge av ødemet. Funnene utelukket også at en pågående inflammatorisk respons var en viktig faktor i ødemutviklingen.

Personalia:
Tine Veronica Karlsen er født i 1975 og oppvokst i Mo i Rana. Hun tok embetseksamen i Zoologisk og human fysiologi ved Fysiologisk institutt i 2000. I perioden 2001-2006 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for Fysiologi, ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.01.2007, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Medfødte og ervervede modeller for lymfødem"
Sted: Store Auditorium. Haukeland Sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.01.2007, kl. 13:15, Store Auditorium. Haukeland Sykehus

Kontaktpersoner:
Tine Veronica Karlsen, 55 58 67 92, epost: tine.karlsen@biomed.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side