Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ekstremvind i de nordiske hav

Erik W. Kolstad   
Erik W. Kolstad disputerer 30. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Extreme winds in the Nordic Seas: polar lows and Arctic fronts in a changing climate”

Avhandlingen tar for seg hvordan uvær som polare lavtrykk og arktiske fronter kan oppstå i norske nærområder. Dette er værtyper som er nevnt i mange historiske kilder; blant annet har Petter Dass (1647-1707) og Eilert Sundt (1817-1875) beskrevet forlis som trolig skyldtes slike stormer. Fellestrekket for disse to værfenomenene er at de begge oppstår under såkalte kaldluftsutbrudd. Iskald, tørr, polar luft fra den arktiske isen blir i perioder med nordavind trukket ut over det åpne havet, og intense temperaturforskjeller kan føre til dannelse av lavtrykk. Vi kaller gjerne sonen med de mest markante forskjellene for arktiske fronter. Simuleringer ved Geofysisk Institutt har vist at en arktisk front trolig var årsaken til at den britiske reketråleren Gaul gikk ned i 1974 og 36 mennesker mistet livet. Vestisen-ulykken ved isen i Grønlandshavet i 1952, da 78 selfangere døde i fem forlis ved iskanten, er et annet eksempel på en arktisk front. Polare lavtrykk er et beslektet fenomen som har større utstrekning. I avhandlingen undersøkes det, blant annet ved hjelp av satellittdata, hvor det rent geografisk oppstår flest polare lavtrykk. I tillegg utføres det en undersøkelse av hvordan forholdene for kaldluftsutbrudd vil endre seg i fremtiden i henhold til resultater fra klimamodeller. Det konkluderes med at Norskehavet og Barentshavet er svært aktive områder, og at dette trolig vil endre seg i fremtiden. Etter hvert som sjøisen trekker seg tilbake i et varmere klima, vil også sonene hvor polare lavtrykk og arktiske fronter oppstår flytte seg nordover. På den annen side betyr den økte forekomsten av åpent hav at slikt uvær kan oppstå i et utvidet område.

Personalia:
Erik W. Kolstad er født i Bergen i 1974. Han utdannet seg til Cand.scient i 1997 ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 13:15, Auditorium, Østfløyen, Geofysisk institutt, Allégaten 70.

Kontaktpersoner:
Erik W. Kolstad, epost: erik.kolstad@bjerknes.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side