Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Avsetninger og basaltisk glass fra Mohns ryggen

Claudia Kruber   
Claudia Kruber disputerer 17. september for dr. scient-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

Hydrotermale avsetninger og forvitret basaltisk glass fra Mohns ryggen.

Den arktiske delen av den Midt-Atlantiske ryggen ligger innenfor norsk økonomisk sone og viser en unik del av norsk natur. Varme skorsteiner med
et rikt dyreliv er sjeldne og imponerende. Store deler av den arktiske havbunnen er kald. I disse ekstreme, oksygen fattige miljøene er mikroorganismer som lever uten tilgang på sollys og med næring fra kjemiske forbindelser i vulkanske bergarter påvist. Dette funnet kan være til nytte innen medisin, i behandling av avfall og kan åpne for muligheten for å finne liv på andre planter.

Doktorgradsavhandlingen ble skrevet ved senter for geomikrobiologi, der det foregår et tett samarbeid av mikrobiologer og geologer. Doktorgradsavhandlingen handler om kjemiske reaksjoner mellom nyformet havbunnskorpe og sjøvann. Disse reaksjonene har en sterk innflytelse på den kjemiske sammensetning i oseanene og den globale geokjemiske syklus. Mikroorganismer som lever på vulkanske bergarter eller i hydrotermale avsetninger har også stor innflytelse på den globale geokjemiske syklus. Det vil si at mikroorganismer påvirker den kjemiske sammensetning av sjøvann og forvitrete havbunnskorpen samtidig som mikroorgansimer etterlater morfologiske og kjemiske avtrykk (bio-signaturer) i den forvitrete havbunnskorpen. Det er videre diskutert i hvilken grad disse bio-signaturer kan brukes får å påvise mikroorganismer i andre bergarter som for eksempel i de eldste bergartene på jorden.

Personalia:
Claudia Kruber er født i 1973 og oppvokst i Gotha, Tyskland. Hun er har tatt Master degree i Mineralogi ved Freie Universitetet i Berlin i 2000, og har siden jobbet med doktorgraden ved Institutt for geovitenskap, Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.09.2007, kl. 10:15, Aud. 5, Realfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Claudia Kruber, tlf. 55588196, epost: claudia.kruber@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side