Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tidsforløpet av betennelse under strålebehandling

Annette Larsen   

Annette Larsen disputerer fredag 2. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Inflammatory biomarkers with focus on Calprotectin and S100A12.”

For å vurdere sykdom brukes ofte en kombinasjon av pasientens opplysninger, svar på målinger i blodprøver og beskrivelse av vevsprøver. I avhandlingen beskrives pasientens symptomer før, under og etter strålebehandling for prostatakreft. Endringer gjennom de ukene strålebehandlingen pågikk, viste at forekomsten av diaré og magesmerter var hyppigst mot slutten av behandlingstiden. Dette ble gjenspeilet i målinger i avføringsprøver, hvor proteinene calprotectin og lactoferrin hadde høyere konsentrasjoner samtidig med at symptomene var mest intense. I motsetning til dette viste vevsprøver fra slimhinnen i endetarmen at betennelsen var høyest allerede etter to uker med strålebehandling, og på vei mot normalisering mot slutten av strålebehandlingstiden.

En viktig konsekvens av funnene er at forebyggende tiltak mot betennelsen i tarmen må starte samtidig med, eller før, strålebehandlingen.

Avhandlingen beskriver videre hvordan håndtering av blodprøver kan påvirke resultatet når proteinet S100A12 skal måles. S100A12 og calprotectin er to proteiner som finnes i hvite blodlegemer. De deltar i signalprosessene som pågår når det er en betennelse i kroppen. Basale egenskaper ved S100A12 antas å være bakgrunnen for flere funn i forbindelse med laboratoriearbeidet med proteinet. Ved prøvetaking og analyse av proteinet bør det tas hensyn til at tilsetningsstoffene i prøverøret kan påvirke den målte konsentrasjonen. Blodgivere ble undersøkt for å kunne ha et referanseområde å sammenligne prøver fra pasienter med.

Konsentrasjonene av calprotectin og S100A12 i blodprøver endret seg ikke i strålebehandlingsperioden.

I en annen studie i avhandlingen fant vi at høy sykdomsaktivitet hos pasienter med revmatoid artritt var koblet til høy konsentrasjon av begge proteinene i blodprøvene. S100A12 kan ha en nytteverdi i å forutsi et mer alvorlig sykdomsforløp hos disse pasientene.

Arbeidet er finansiert av Helse Vest.

Personalia:
Annette Larsen er født i 1964 og oppvokst i Skien. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1989, spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp 1998. Ansatt ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, siden 2001. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi, med professor Olav Dahl som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.02.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Biokjemisk monitorering ved akutte og kroniske inflammasjonstilstander"
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, ved Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2007, kl. 11:30, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, ved Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Annette Larsen, tlf. 55 97 20 10, epost: annette.larsen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side