Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Komplekse sedimentære viftedelta avsetninger

Beate L.S. Leren   
Cand.scient. Beate L.S. Leren disputerer 8. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Complexity in low-accommodation fan-deltaic systems deposited in tectonically active basins”.

Avhandlingen omhandler viftedeltaer avsatt ved lavt havnivå. Deltaer dannes hvor en elv møter stillestående vann eller sjø. Viftedeltaer er en spesiell type grunnmarine deltaer som er karakterisert av grovkornede avsetninger og kort transport fra et relativt bratt kildeområde. Disse deltatypenes nærhet til kildeområdet fører til at de raskere reagerer på endringer i havnivå og bevegelser av jordskorpen. Den samlede effekten av disse kontrollerende faktorene resulterer ofte i komplekse stablingsmønstre og avsetningsarkitekturer.

Arbeidet er basert på to feltstudier, et i nordlige Spania og et i nordlige Tyrkia. Begge steder har det har blitt gjort sedimentologiske analyser av 50-55 millioner år gamle sandsteiner (eocen alder). Et tredje datasett omfatter brønn data og seismisk tolkning fra en midt jurassisk lagrekke (180-183 millioner år) fra den vestlige marginen av Hordahøyden i Norskehavet. Detaljerte studier av disse bergartene gjør det mulig å rekonstruere hvordan effekten av de kontrollerende faktorene for avsetning av viftedeltaer har variert over tid og også lokalt. Kontrollerende faktorer avgjørende for viftedeltaers avsetningsarkitektur belyst i denne avhandlingen er innsynkning og oppløftning av jordskorpen grunnet tektonisk aktivitet, samt variasjoner i sediment tilførsel igjen reflektert av endringer i jordskorpen, klima og havnivå. Denne informasjonen er viktig for oljeindustrien for å kunne forbedre modellene for prediksjon av grunnmarine sandrike hydrokarbonreservoarer dannet i tektonisk aktive sedimentasjonsbassenger.

Personalia:
Beate L.S. Leren er født i 1978 og oppvokst på Averøy i Møre og Romsdal. Hun er utdannet cand.scient. i petroleumsgeologi/sedimentologi ved Universitetet i Bergen i 2003. I september 2003 ble hun ansatt som doktorstipendiat ved Centre for Integrated Petroleum Research og Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen. Stipendiatprosjektet har vært finansiert av Statoil ASA, og Beate L.S. Leren har siden februar 2007 jobbet som seniorgeolog på Heidrunfeltet ved Statoils avdeling i Stjørdal.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2007, kl. 11:15, Auditorium 5, 3.etg., Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Beate L.S. Leren, tlf. 977 53 268, epost: beler@statoil.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side