Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kartlegging av regnskogenes artsmangfold

Humberto Fonseca Mendes   
Humberto Fonseca Mendes disputerer 3. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"A revision of Antillocladius Sæther, Compterosmittia Sæther, Gynocladius Mendes, Sæther et Andrade-Morraye and Litocladius Mendes, Andersen et Sæther, and the description of Gravatamberus n. gen. and Lyrocladius n. gen. (Chironomidae, Orthocladiinae)"

Kartlegging og bevaring av de tropiske regnskogenes artsmangfold er høyt prioritert internasjonalt. Hogst og annen menneskelig aktivitet fører til at regnskogene ødelegges og arter utryddes i et stadig økende tempo. Mendes tar utgangspunkt i faunaen i Brasils regnskoger. I Amazonas finnes det fremdeles store, sammenhengende områder med urørt regnskog. Langt mer truet er den Atlantiske regnskogen, Mata Atlântica. Den har vært utsatt for hogst og ødeleggelser siden Portugiserne landet i Brasil i år 1500, og i dag regner man med at kun 5% av den opprinnelige regnskogen er relativt intakt. Samtidig rommer disse skogene en av de rikeste faunaene av endemiske arter vi kjenner, arter som ikke finnes andre steder på kloden.

I avhandlingen reviderer Mendes to kjente slekter av fjærmygg (Chironomidae: Orthocladiinae) og i tillegg beskriver han fire hittil ukjente slekter. Videre beskriver han og gir navn til 30 nye arter, de fleste er fra Brasils regnskoger, men det er også nye arter fra Mexico, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Ecuador og Chile.

I avhandlingen forsøker Mendes videre å utrede slektskapsforholdene mellom arter og slekter innen deler av underfamilien Orthocladiinae og å studere utbredelsen til gruppene. Sør-Amerika er et av de mer isolerte kontinentene og har vært helt omgitt av hav siden kontinentet "sprakk" fra Afrika for ca. 120 millioner år siden frem til forbindelsen med Nord-Amerika ble dannet for ca. 3 millioner år siden. Spørsmålet som stilles er om artene har utviklet seg isolert i Sør-Amerika over de siste 100 millioner år eller om deres "forfedre" er relativt nyinnvandret fra andre verdensdeler.

Personalia:
Humberto Mendes er født i 1976 og oppvokst i Ribeirão Preto, Brasil. Han er utdannet biolog ved Universidade de São Paulo i 2000 og har master degree i entomologi ved samme universitetet i 2003. Siden 2004 har han vært stipendiat ved De naturhistoriske samlingene, Bergen Museum.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2007, kl. 10:15, Historisk Kafé, Bergen Museum, Muséplas 3

Kontaktpersoner:
Humberto Mendes, tlf. 482 00 434, epost: humberto.mendes@bm.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side