Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sykdomsmekanismer ved lichen planus i munnslimhinne

Evelyn Neppelberg   
Evelyn Neppelberg disputerer fredag 4. mai 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Pathological Mechanisms in Oral lichen planus: A Study of Apoptosis – Regulatory Proteins and Risk Markers for Malignant Transformation”

Lichen planus er en kronisk betennelse uten kjent årsak, som kan forekomme både i hud- og slimhinner. Oral lichen planus forekommer fra mildere til alvorligere former, og kan sees i munnslimhinnen som hvite og røde forandringer med eller uten sårdannelser. De aller fleste sykdomstilfellene forblir godartete, men i sjeldne tilfeller kan munnhulekreft utvikles.

Avhandlingen fokuserer på hvordan betennelsescellene påvirker munnslimhinnens egne celler slik at disse går til grunne (apoptose). I tillegg er noen potensielle markører for kreftutvikling undersøkt i et vevsprøvemateriale på pasienter med oral lichen planus og der noen av disse har utviklet munnhulekreft.

Studien viste øket apoptose i munnslimhinnen hvilket kan forklares ved endringer i flere proteiner som kan regulere denne prosessen. Vevsprøvematerialet antyder at verken DNA innhold, påvisning av enzymet cyclooxygenase-2, eller tap av celleforbindelser (E-cadherin) er egnete markører for å velge ut de pasienter med oral lichen planus med øket risiko for utvikling av munnhulekreft.

Personalia:
Evelyn Neppelberg (f:1969), er utdannet tannlege (1993) og spesialist i oral kirurgi og oral medisin (2000), ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider som universitetslektor ved Fagområdet oral kirurgi og oral medisin, Odontologisk institutt, Universitetet i Bergen og som overtannlege ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tid og sted for prøveforelesningen:
03.05.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Reproduserbarhet av histologiske og kliniske diagnoser i munnhulen. Et klinisk problem?
Sted: auditorium 1, ved Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.05.2007, kl. 09:15, auditorium 1, ved Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Evelyn Neppelberg, tlf. 55 58 65 91, epost: evelyn.neppelberg@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side