Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Seksuelt overført virus øker risikoen for HIV

Arvid Nilsen   
Arvid Nilsen disputerer fredag den 2. november for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Genital herpes simplex infection. Clinical and epidemiological aspects”.

Virus er så små og uselvstendige organismer at de ikke kan formere seg uten å trenge inn i levende celler og nytte en del at utstyret der. Vertscellen dør og kroppen får symptomer på en akutt infeksjon. Etterpå legger noen typer virus seg i dvale inne i nervecellene, uten å skade dem. Slik er det med herpes simplex virus (HSV). Her blir virus værende resten av livet, men kan iblant våkne til live og lage nye, akutte infeksjoner.

Type 1 av herpes simplex virus (HSV-1) finnes hos de aller fleste voksne. Det smitter ved nær kontakt og infiserer helst ansiktsregionen. Type 2 (HSV-2), derimot, smitter ved seksuell kontakt og lager blemmer og sår i genitalregionen. Genitale herpesinfeksjoner er vanlige over alt i verden. Bare i USA er om lag 50 millioner mennesker infisert. I afrikanske land sør for Sahara er HSV-2 den vanligste årsaken til genitale sår. Dette er urovekkende fordi HIV epidemien er svær i denne regionen, og fordi det er en tydelig sammenheng mellom infeksjon med HSV-2 og infeksjon med HIV.

Selv om virus gjemmer seg, etterlater det spor i kroppen i form av antistoffer i blodet. Antistoffer kan måles. Avhandlingen viser at en ny metode for måling av antistoffer mot HSV-2 fungerer svært bra.

Hensikten med studiene var å undersøke utbredelsen av infeksjon med HSV-2, og risikofaktorer for å få sykdommen, i to forskjellige verdensdeler med ulik kultur. Deltagerne var pasienter som oppsøkte klinikker for seksuelt overførte sykdommer i Tanzania og Norge. Til sammenligning var normalgruppene gravide kvinner og blodgivere. Infeksjon var 4 ganger mer vanlig blant tanzanianske enn blant norske pasienter. I Tanzania var dette dobbelt så mye som for 10 år siden, en svært bekymringsfull utvikling med tanke på sammenhengen med HIV. Både i Tanzania og Norge var kvinner mer utsatte for herpesinfeksjon enn menn. Risikofaktorer i begge land var økende alder og økende antall seksualpartnere. Tidlig seksualdebut var en risiko for de norske pasientene. Nesten halvparten av de tanzanianske kvinnene var HIV positive, og om lag to tredeler av disse hadde fått infeksjonen før de var 30 år.

Seksualvanene har forandret seg de siste 10-20 årene i vestlige land, deriblant Norge. Dette er trolig en viktig grunn til at 70-80% av de genitale herpesinfeksjonene i Bergen nå skyldes HSV-1, som tidligere nesten utelukkende fantes i ansikts- og munn regionen. Tilsvarende foranding i infeksjonsmønsteret er vist i mange europeiske land.

Personalia:
Arvid Nilsen er født på Stord i 1944. Han er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og er nå overlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Doktogradsarbeidet er utført ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, med arbeidsplasser ved Institutt for indremedisin og Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.11.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Risikofaktorer for seksuelt overført HIV i Afrika sør for Sahara”.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2007, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Arvid Nilsen, tlf 55973938, epost: arvid.nilsen@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side