Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvor personlige er grunner for handlinger?

Terje Ødegaard   
Terje Ødegaard disputerer fredag 7. september for graden dr.philos. ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Non-psychologistic internalism about practical reasons. An essay on Bernard Williams’ ”Internal and External Reasons”

Avhandlingen drøfter tilskriving av grunner for handlinger: Gir det mening å tilskrive en person en grunn til å handle på en bestemt måte når vedkommende selv ikke er i stand til å oppfatte det som en grunn for seg? Den britiske filosofen Bernard Williams argumenterte for at svaret er ’Nei’. Argumentet er basert på at noe vil kunne være en handlingsgrunn for en person bare så lenge det kan forklare hvordan han handler, såkalt ’internalisme’.
Williams oppfatning kan se ut til å tvinge fram et ’psykologistisk’ syn på grunner for handling: Det blir vanskelig å snakke om praktiske grunner uavhengig av enkeltindividets begrensninger og omstendigheter. Dette er problematisk særlig for moralske grunner.

Williams oppfatning er diskutert i en rekke bidrag de siste 20 årene. Avhandlingen drøfter noen av disse, og tar til orde for at det kan være mulig å utforme en internalisme som ikke vil være psykologistisk.

Personalia:
Ødegaard er mag.art. fra univ. i Tromsø og Ph.D. candidate fra Univ. of Virginia. Han underviser ved Høgskolen i Lillehammer.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 6, Bergen

Kontaktpersoner:
Terje Ødegaard, epost: terje.odegaard@hil.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side