Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nøyaktig estimering av marine ressurser

Audun Pedersen   
Audun Pedersen disputerer 30. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Effects of nonlinear sound propagation in fisheries research.”

Metoder for å kartlegge og overvåke livet i havet blir stadig videreutviklet og forbedret. Akustiske metoder har vist seg å være særlig nyttige fordi lyd kan forplante seg langt gjennom vann. Etter hvert som nye ekkolodd og sonarsystemer er blitt stadig mer nøyaktige og samtidig i stand til å sende ut kraftigere lydsignaler, øker også kravene til hvordan måleresultatene tolkes. Ved behandling av akustiske data er det vanlig å bruke en lineær beskrivelse av lydsignalenes forplantning gjennom vannet. Når denne lineære modellen ikke anses som nøyaktig nok til formålet er det vanlig å kalle lydforplantningen ikkelineær.

Avhandlingen vurderer hvilke konsekvenser ikkelineær lyforplantning får for målinger gjort med ekkolodd for havforskning. Det er lagt særlig vekt på størrelses- og bestandsestimering av fisk og plankton. Den såkalte Bergen-koden, utviklet ved Universitetet i Bergen, er blitt brukt til å gjøre nøyaktige beregninger av ikkelineær lydforplantning. Disse teoretiske resultatene blir holdt sammen med måleresultater fra innendørs laboratorier og fra eksperimenter utført i sjøen. Avhandlingen foreslår en fremgangsmåte for å kompensere for ikkelineær lydforplantning i tilfeller der dette er nødvendig.

Arbeidet har vært utført som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Christian Michelsen Research AS, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Simrad AS. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Førsteamanuensis Magne Vestrheim ved Institutt for fysikk og teknologi og seniorforsker Per Lunde ved Christian Michelsen Research AS er veiledere.

Personalia:
Audun Pedersen er født på Gjøvik i 1977 og oppvokst i Arendal. Han utdannet seg til Cand.scient. (2002) og studerte praktisk pedagogikk (2003) ved Universitetet i Bergen. Under doktorgradsarbeidet har Pedersen vært stipendiat ved Christian Michelsen Research AS. Pedersen er nå ansatt som forsknings- og utviklingsingeniør ved ClampOn AS i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 13:15, Auditorium 2 i Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Audun Pedersen, tlf. 986 82 644, epost: audun.pedersen@gmail.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side