Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Elektroner i 2-dimensjonale molekyler

Victoria Popsueva   

Victoria Popsueva disputerer fredag 23. november for PhD.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Structure and Dynamics of Few-Electron Quantum Dot Molecules ".

De minste molekylene vi finner i naturen er diatomiske molekyler, dvs molekyler som består av to atomer og et fåtall valenselektroner som holder disse molekylene sammen. I de siste 20 årene har det skjedd store fremskritt i halvleder- og nanoteknologi som har gjort det mulig å lage "kunstige atomer" og "kunstige molekyler". Slike kunstige atomer (den engelske termen er "quantum dots") er halvlederstrukturer som fungerer som feller og kan holde på noen få elektroner. Disse strukturene er så små at de har diskrete energispektra, og må beskrives kvantemekanisk. Hvis man kobler to eller flere slike feller sammen, får man et todimensjonalt "kunstig molekyl" (quantum dot molecule).

Slike molekyler er ofte i størrelsesorden 100 nanometer store, og er derfor flere hundre til tusen ganger større enn naturlige atomer og uorganiske
molekyler. Allikevel har de mange likheter med naturlige molekyler, og gir oss muligheter til å studere egenskaper som er vanskelige å få til ellers.
Ved hjelp av elektromagnetiske felter og pulser kan man manipulere de enkelte elektronene. Dette er viktig for å kunne anvende slike kunstige molekyler som elementer i logiske kretser i kvantedatamaskiner.

I denne avhandlingen har "diatomiske" kunstige molekyler med 1 og 2 elektroner blitt behandlet teoretisk. Det er utviklet en modell som har gjort det mulig å beregne energispektra til elektronene i molekylet, og det er lagt vekt på studier av effekten av elektronenes vekselvirkning med hverandre. Avhandlingen beskriver også hvordan elektromagnetiske felter kan kontrollere elektronet i et slikt molekyl. Det ble gjort numeriske kvantemekaniske metoder for å beskrive disse dynamiske systemene.

Personalia:
Victoria Popsueva er født i Moskva, tok sin mastergrad ved Universitetet i Oslo. PhD-studiet ble påbegynt i 2004 ved Universitetet i Bergen, og arbeidet er utført ved Institutt for fysikk og teknologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2007, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Victoria Popsueva, epost: Victoria.Popsueva@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side