Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Helteskikkelser i sort britisk litteratur

Ulla Rahbek   
Ulla Rahbek disputerer onsdag 20 juni for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Denied Heroes, Denied History: A Study of Characters in Five Texts by Caryl Phillips”

Avhandlingen er et forfatterstudium av den karibiskfødte britiske forfatteren Caryl Phillips (f. 1958), med særlig vekt på personfremstilling i fire historiske romaner og en reiseskildring. Avhandlingens tese er at Phillips utvikler en ny type helteskikkelse, som typisk ikke er tekstenes hovedpersoner, men bipersoner som klarer å beholde sin integritet og verdighet under vanskelige forhold (som for eksempel slaveri, rasisme og antisemittisme). De fem tekstene nærleses på en bakgrunn av både postkoloniale teorier og sort britisk litteratur- og kulturhistorie, og viser hvordan spesielt denne tradisjonen har vært opptatt av helte-problemet: Hvordan kan en undertrykket minoritetskultur bygge opp og dyrke sine helter, på lik linje med undertrykkerne? Med utgangspunkt i blant annet Thomas’ Carlyle’s heltebegrep fra det 19. århundre viser avhandlingen hvordan Phillips utvikler en ny type helt som verken er romantisert og utroverdig eller klassisk aristotelisk/tragisk. Karakteristisk for Philips’ helter er verdighet, selvinnsikt og en evne til å motstå maktmenneskers forsøk på dominans.

Personalia:
Rahbek er født i 1964 i Brørup, Danmark, og oppvokst i Kristiansand. Hun er cand.philol. fra Universitetet i Bergen, og ansatt som amanuensis i engelsk litteratur ved Københavns Universitet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2007, kl. 09:30, Clara Holst Auditorium, høgskolen i Agder, Kristiansand

Kontaktpersoner:
Ulla Rahbek, tlf. +45 3253 4567, epost: ulla@hum.ku.dk
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side