Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Acacia tortilis trær i ørkenens kulturlandskap

Howaida Faisal Abdel Rahman   
Howaida Faisal Abdel Rahman disputerer 7. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Ecotypes or Genotypes? The Status of the Currently Recognized Infraspecific Taxa of Acacia tortilis (Forssk.) Hayne Growing in the Red Sea Hills, Sudan and Egypt.”

Acacia tortilis er et tre som er vanlig i ørken og tørre områder i Nord-Afrika og på den arabiske halvøy. Befolkningen i disse områdene er helt avhengig av trærne som viktigste og ofte eneste beite ressurs i lange perioder uten regn. I tillegg til beite for hovedsakelig geiter og kameler er trærne en viktig ressurs i form av ved, trekull og trematerial. De nordafrikanske Acacia tortilis trærne har til nå vært inndelt i tre arter eller underarter. Studien som omhandler slektskapet mellom disse gruppene er gjennomført i ørkenområdene øst for Nilen i Sudan og Egypt. Dette området har en ariditetsgradient fra en av verdens tørreste ørkener i nord til et litt mer gunstig klima i Sudan.

Den systematiske inndeling av Acacia tortilis i tre arter eller underarter bygger i hovedsak på trærnes utseende og vokseform som varierer fra flerstammete busker til trær med en eller flere stammer og med flat eller rund krone. I avhandlingen fremkommer en sammenheng mellom vokseform og økologiske forhold hva angår voksested og menneskelig bruk. Gjennom undersøkelser av arvematerialet fra trær på ulike lokaliteter er likheter i DNA mønsteret brukt til studere slektskapet mellom dem. Avhandlingen viser at det ikke er noen signifikant forskjell i DNA mønster og ikke noen sammenheng mellom variasjonen i arvematerialet og de antatte arter eller underarter. Det dreier seg altså bare om en enkelt art, og vokseformen er betinget miljø og skjøtsel.

DNA analysene viser i stedet at de atskilte populasjonene er genetisk isolert fra hverandre og at variasjonen i arvematerialet henger samen med geografisk avstand mellom populasjonene. Resultatene har stor betydning fordi Acacia tortilis er truet av dagens endringer i bruk og skjøtsel. Fremtiden for ørkenens viktigste ressurs er avhengig av genetisk variasjonen spesielt i forhold til global endringer.

Avhandlingen viser betydningen av systematiske studier som tar i bruk moderne molekylær-biologiske metoder og at slike studier ikke bare er viktige for å oppdatere bestemmelseslitteraturen men for å forstå viktige økologiske sammenhenger.

Personalia:
Howaida Faisal Abdel Rahman (1971) har sin utdannelse fra Khartoum, Sudan. Hun tok i 1996 BSc ved Botany Department, Universitetet i Khartoum. Hun har arbeidet som undervisningsassistent ved flere universiteter i Sudan. I 2001 tok hun MPhil ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Hennes PhD grad var finansiert av Statens Lånekasse, Institutt for Biologi, UiB og Nile Basin Research Program, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2007, kl. 10:15, Aud. 4, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Howaida Faisal Abdel Rahman, epost: Howaida.Abdelrahman@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side