Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forkastninger i reservoarsandsteiner

Atle Rotevatn   
Atle Rotevatn disputerer 3. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Tectonic deformation and fault interaction in porous siliciclastic rocks, with particular emphasis on relay ramps - Implications for fluid flow and reservoir performance”

De fleste av olje- og gassressursene på norsk sokkel, samt en stor andel av den øvrige verdens samlede petroleumsreserver, finner vi i sandsteinsreservoarer. I de porøse sandsteinene ligger petroleum lagret i porerommet mellom sandkornene, og under produksjon strømmer oljen og gassen gjennom nettverket av porer, inn i brønnen og opp til produksjonsenheten. Når slike reservoarsandsteiner har vært utsatt for strekning eller sammenpressing vil forkastninger dannes. Forkastninger dannes på ulike skalaer, fra millimeter-skala mikroforkastninger (såkalte deformasjonsbånd) til de gigantiske forkastningssystemene som markerer grensene mellom jordens litosfæreplater. Avhandlingen tar for seg hvordan forkastninger av ulik skala opptrer sammen i olje- og gassreservoarer og hvilken effekt disse har på væskestrøm. Spesielt fokuseres det på å øke forståelsen av hvordan væsketransport foregår i forbindelse med overlappende forkastninger (relaysoner).

Ved hjelp av feltstudier av sandsteiner i bl.a. Utah (USA) og Sinai (Egypt) samt simulering av væskestrøm gjennom databaserte modeller av sandsteinsreservoarer, har forskningen som presenteres i avhandlingen gitt ny innsikt i ulike aspekter ved dette. Arbeidet har bl.a. resultert i oppdagelsen av en ny type deformasjonsbånd (mikroforkastninger), og har gitt ny innsikt i hvordan forkastninger oppfører seg når de opptrer i nærhet til hverandre. Simuleringsforsøkene har dessuten dokumentert hvordan væsketransport i relaysoner er påvirket av 1) ødeleggelsene sandsteinen har vært utsatt for i forbindelse med forkastningsaktivitet og 2) avsetningsmiljøet til reservoarsandsteinen.

Personalia:
Atle Rotevatn er født i 1976 og er oppvokst i Bergen. Han tok sin cand. mag. grad ved Universitetet i Bergen i 2002, og ble uteksaminert cand. scient. i strukturgeologi ved Universitetet i Oslo i 2004. Han har siden arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap og Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR), Universitetet i Bergen. For tiden jobber han som seniorgeolog i Rocksource ASA her i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2007, kl. 11:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41.

Kontaktpersoner:
Atle Rotevatn, tlf. 48 10 99 59, epost: atle.rotevatn@cipr.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side