Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hormoner og gener

Marte Rusten   
Marte Rusten disputerer fredag 9. november 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Regulation of Steroidogenic Factor-1 Dependent Transcription by cAMP-signaling and Phosphorylation”.

Tema for avhandlingen er steroidhormonproduksjonen i binyrebarken hos mennesker. Et viktig protein i denne forbindelsen er kjernereseptoren og transkripsjonsfaktoren Steroidogenic Factor-1 (SF-1). Dette proteinet er nødvendig for produksjonen av en gruppe enzymer, steroidhydrokslyaser, som danner de livsnødvendige steroidhormonene fra kolesterol. Denne prosessen er kontrollert ved hormonsignaler fra hypofysen og resulterer i at gener som koder for steroidhydroksylasene blir aktivert.

Økt kunnskap om de molekylære mekanismene som styrer produksjonen av steroidhormoner og deres oppgaver i kroppen er viktig for å forstå de fysiologiske prosessene som disse hormonene regulerer; som for eksempel kjønnsutvikling, salt- og vannbalanse og stresstilpasning. Doktorgradsarbeidet har resultert i ny viten om hvordan hypofysehormoner påvirker omdannelsen av kolesterol til steroidhormoner og hvilke faktorer som er viktige for aktivering av vevs-spesifikke gener i steroidogene celler.

Personalia:
Marte Rusten er født i Fredrikstad i 1974. Hun tok cand.scient graden i biologi ved Institutt for mikrobiologi UiB i 2000 og har siden 2001 vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for biomedisin, UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.11.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske balsafag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Marte Rusten, 55586060, epost: marte.rusten@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side