Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kjemiske endringer i atmosfæren når det er nordlys

Camilla Sætre   

Camilla Sætre disputerer 9. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The effect of energetic electron precipitation on the nitric oxide density in the lower thermosphere”

Nordlys oppstår når elektriske partikler som er fanget i magnetfeltet rundt jorden kommer ned på så lave høyder at de treffer den tette atmosfæren. Når partikkelen kolliderer med et atom i atmosfæren vil atomet få noe av energien til partikkelen. Denne økte energien vil atomet sende ut som lys og vi får nordlys. Disse kollisjonene vil også medføre en rekke andre kjemiske reaksjoner i atmosfæren. En av endringene man ser i atmosfæren etter et sterkt nordlysutbrudd er en kraftig økning i konsentrasjonen av gassen nitrogenoksid, som det kan ta flere dager å bryte ned igjen. Nitrogenoksid har stor innvirkning på temperaturen i den øvre delen av atmosfæren, og kan bryte ned ozon uten å brytes ned selv. Avhandlingen tar for seg en direkte sammenlikning og modellering av effekten de nordlysdannende partiklene (elektronene) har på mengden av nitrogenoksid. Studiet omfatter målinger fra røntgenkameraet PIXIE om bord satellitten Polar, og fra studentsatellitten SNOE. Modellering av de kjemiske endringene er gjort i nært samarbeid med Universitetet i Colorado.

Personalia:
Camilla Sætre er født i Bergen i 1979. Hun er utdannet cand.scient. i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2003, og har arbeidet med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2007, kl. 13:15, Auditorium Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Camilla Sætre, tlf. 55 58 83 08, epost: camilla.satre@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side