Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Transportegenskaper for olje- og gassystemer

Kurt A. G. Schmidt   
Kurt A. G. Schmidt disputerer fredag 28. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Modelling of Thermodynamic and Transport Properties of Systems Relevant to Reservoir Fluid Processing”.

Formålet med doktorgradarbeidet har vært å utvikle en nøyaktig forståelse av transportegenskaper og termodynamiske egenskaper i reservoir fluid systemer (naturgass og oljer). Disse egenskapene er helt sentrale for design av utstyret som er nødvendig innen separasjon, produksjon, transport og prosessering av disse fluidene. For å kunne oppnå effektivt design av disse enhetene kreves det detaljert kunnskap om de fysikalske egenskapene til disse fluidene. Og siden sammensetningene av disse systemene varierer betydelig mellom ulike reservoar og påfølgende prosessering av fluidene er det bortimot umulig å å måle alle nødvendige termo-fysiske egenskaper for disse ved alle nødvendige betingelser av trykk, temperatur og sammensetninger som fluidene gjennomgår.

Det er derfor viktig å utvikle termo-fysikalske modeller som er i stand til beregne de nødvendige egenskapene for multi-komponent blandinger over de forventede områder som er sentrale i ulike olje og gass prosesseringsanlegg. I avhandlingen har Schmidt fokusert nøyaktig modellering av disse termo-fysikalske egenskapene på en måte som lett kan anvendes i reelle tekniske beregninger. I tillegg har forskningen identifisert betydelige områder der det trengs mer eksperimentelle data for å fylle inn hull i relevante og nødvendige områder av trykk, temperatur og sammensetninger.

Personalia:
Kurt A. G. Schmidt (34) er fra Lacombe, Alberta, Canada. Han har tidligere Bacherlorgrad (1995) og Mastergrad (1997) i kjemiteknikk fra University of Alberta og er nå ansatt som forskningsprosjektleder hos “DBR Technology” i Edmonton, Canada, som er et underselskap av Schlumberger. Han har siden 2002 vært tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen på et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd og industrielle partnere.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.09.2007, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Kurt A. G. Schmidt, epost: kurt.schmidt@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side