Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Alternativ virkningsmekanisme for antipsykotiske medikamenter

Chen Song   

Master of philosophie Chen Song disputerer tirsdag 28. august for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Solid-State NMR Study of Drug Interaction with Phospholipid Bilayers. Chlorpromazine, olanzapine and articaine interacting with saturated and unsaturated phosphatidylserines and saturated phosphatidylcholines "

Avhandlingen fremstiller ulike mekanismer for hvordan antipsykotiske og anestesi (articaine) medikamenter påvirker og reagerer med cellemembraner av ulik sammensetning. De antipsykotiske medikamentene brukes hovedsakelig i behandling av schizofreni og manisk – depressiv sinnslidelse, og har mange og til dels alvorlige bivirkninger. Til tross for at de klassiske, såkalt "typiske" antipsykotiske medikamentene, slik som chlorpromazine, har vært på markedet siden 1950-tallet er deres eksakte virkningsmekanisme fortsatt ikke kartlagt. De nyere, såkalt ”atypiske” antipsykotiske medikamentene, slik som olanzapine, gir færre bivirkninger enn de ”typiske”.

De fysikalske og kjemiske egenskapene til en membran er viktig for cellens kommunikasjon med omgivelsene og for kontroll av miljøet inne i cellen. For eksempel er membranens innhold av flerumettede fettsyrer avgjørende for dens fluiditet som igjen er viktig for funksjonen til membranproteinene. De antipsykotiske medikamentene sies å binde til ulike reseptorer i hjernen, men på grunn av at de både er vannløselige og fettløslige (amfifile) har de også evne til å interagere direkte med cellemembranen. Studien viser at disse medikamentene ikke bare går inn i membraner, men at de også endrer de fysiske forholdene i membranen. Faktorer som ladning av fosfolipid hodegruppe, antall og plassering av dobbeltbindinger i fettsyrene samt medikamentets struktur er avgjørende for graden av interaksjon. Tilstedeværelse av omega-3 fettsyrer har vist seg å være av stor betydning. Det er derfor tenkelig at polyumettede fettsyrer i dietten kan øke medikamentenes virkning.

Resultatene fra studien tyder på at inntrenging av de ulike antipsykotiske medikamentene i membranen indirekte vil kunne forandre reseptorproteinets funksjon. Det er sannsynlig at dette er en av mekanismene for både ønskede og uønskede effekter av medikamentene. Det ”atypiske” antipsykotiske medikamentet, olanzapine, viser klart sterkere påvirkning av lipidmembranen enn det ”typiske” antipsykotiske medikamentet, chlorpromazine. Økt forståelse for disse mekanismene er viktig for å kunne utvikle nye og bedre medikamenter med færre bivirkninger.

Personalia:
Chen Song er født i 1976 i Beijing, Kina. Han tok Master of philosophie eksamen i biofysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2004. Doktorgradsarbeidet er utført ved Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen, med førsteamanuensis Willy Nerdal som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.08.2007, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Chen Song, tlf. 55 58 35 24, epost: chen.song@kj.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side