Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nerveceller i larvesekkedyret Oikopleura dioica

Anne Mette Søviknes   
Anne Mette Søviknes disputerer 19. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Mapping of the central nervous system in the Urochordate Oikopleura dioica”

Larvesekkedyret, Oikopleura dioica, er en frittsvømmende organisme som vi finner langs hele norskekysten, og i de fleste verdenshav, og den livnærer seg av å filtrere partikler i sjøvann ved hjelp av et omsluttende nett. Oikopleura dioica, hører til Urochordatene som i tidlig evolusjonær tid gav opphav til Vertebratene, virveldyrene, som også vi mennesker hører til. Blandt Urochordatene er Larvesekkdyrene er unike da de har en ryggstreng de beholder også som utvokste dyr, i motsetning til andre Urochordater som bare har ryggstreng i larvestadiet. Ved å studere det enkle nervesystemet til Urochordatene kan man bedre forstå stegene som førte til vertebratenes mer komplekse nervesystem. I dette doktorarbeidet har sentralnervesystemet i Oikopleura dioica blitt kartlagt både med hensyn på antall nerveceller og nervecellenes identitet, samt dannelsen av nervesystemet under dyrets utvikling.

Sentralnervesystemet til Oikopleura dioica består av cerebral gangliet, som vi finner i dyrets fremre del, samt caudal gangliet og ryggstrengen, som vi finner i dyrets hale. Fra avhandlingen kommer det frem at sentralnervesystemet totalt består av av rundt 120 nevroner, og blandt disse finner en både motornevroner og internevroner. En type glia-lignende støtteceller er identifisert og finnes i nær tilknyttning til nevronene i de ulike delene av nervesystemet. Ved undersøking av dannelsen av nervesystemet og ved fødselsmerking av nervecellene kommer det frem at nesten alle nervecellene er født svært tidlig i utviklingen i dyret (innen dyrets klekke tidspunkt) og at nervecellene fødes før støttecellene. Ved hjelp av de molekylærbiologiske teknikkene immunhistokjemi og in situ hybridisering, har tre typer nervecelleidentiteter blitt kartlagt på grunnlag av hvilken type nevrotransmitter (eller enzym for dannelse av nevrotransmitter) de bruker til kommunikasjon med andre nerveceller. Disse tre identitetene er celler med nevrotransmitteren GABA (gamma amino butyric acid), celler med enzymet TH (tyrosin hydorxylase) og celler med enzymet ChAT (Choline acetyl transferase). Disse cellene fordeler seg med et antall og med posisjoner i sentralnervesystemet som tilsier et svært forenklet nervesystem. Prosessen for innervering av musklene i halen fra motornevronene i caudal gangliet og ryggstrengen ble fulgt under dens utvikling. Oikopleura dioica har et enkelt motorisk system med et motornevron for hver muskelcelle og internevroner for styring av signalene.

Konklusjonen er at en finner nevroner i posisjoner og med funksjoner som ligner det vi ser i vertebrater, men at dette nervesystemet er enklere (forenklet) i forhold til hva vi ville forventet av et dyr som gav opphav til vertebratene.

Personalia:
Anne Mette Søviknes er født i 1974 og er oppvokst i Lysefjorden ved Bergen. Hun er utdannet cand.scient fra molekylærbiologisk intsitutt ved Universitetet i Bergen i år 2000 og har utført doktorgraden ved Sars senter for marin molekylærbiologi tilknyttet Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.06.2007, kl. 10:00, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Anne Søviknes, epost: anne.soviknes@sars.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side