Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Førsteutgave av bysantinsk hymneskrift

Apostolos Spanos   
Apostolos Spanos disputerer fredag 26. oktober for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"An annotated critical edition of an unpublished Byzantine Menaion for June: Codex Lesbiacus Leimonos 11."

En av de liturgiske forskjellene mellom den lutherske og den ortodokse kirken er at den ortodokse bruker flere bøker for å feire liturgien og de andre hverdagsseremoniene. Én av de viktigste bøkene er Menaion som innholder de tekstene som brukes for å feire helgenene på deres navnedager. Menaion har tolv bind, ett for hver måned av året.
I bysantinsk tid var ikke Menaion en bok med ett konkret og konstant innhold. Forskjellige menigheter, kirker og klostre brukte sitt eget Menaion. Her ble tekster om helgener, med spesiell lokal betydning, kopiert eller satt foran andre tekster om ”mindre betydningsfulle” helgener.

Avhandlingen er en kritisk utgivelse av et bysantinsk Menaion-manuskript for juni som ble produsert i den andre halvdelen av det 12. århundre eller i begynnelsen av det 13. Manuskriptet finnes på Leimonos-klosterets bibliotek på øya Lesvos i Hellas. Tekstene som er inkludert i denne samlingen er opprinnelig skrevet i løpet av det 9. århundre. Manuskriptet innholder tredve tekster, én for hver dag av måneden. Tyve av disse publiseres i avhandlingen for første gang. Den håndskriftlige tradisjonen viser at noen av dem var i bruk i den ortodokse kirken t.o.m. det 17. århundre.

Avhandlingen, som er den første kritiske utgivelse av et Menaion internasjonalt, presenterer også helgnene som er feiret i tekstene, poetene som skrev dem og deres håndskriftstradisjon. Den diskuterer også spørsmål knyttet til manuskriptets kopiering, tekstenes sammensetning og bysantinsk hymnografi.

Personalia:
Apostolos Spanos er født i 1969 i Sør-Afrika. Han er oppvokst på Lesvos, Hellas, og flyttet til Kristiansand i 2003. Han har studert teologi på Universitetet i Athen og journalistikk ved The Professional Journalism Institute of Athens. Han fullførte mastergraden i bysantinsk paleografi ved Universitetet i Athen. Siden 2003 har han vært tilsatt som timelærer og høgskolelektor (vikar) ved Universitetet i Agder.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2007, kl. 09:30, Auditorum B3-007, Universitetet i Agder, Gimlemoen.

Kontaktpersoner:
Apostolos Spanos, tlf. 38141098, epost: apostolos.spanos@uia.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side