Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forfatterframstillinger hos den romerske dikteren Ovid

Thea Selliaas Thorsen   

Thea Selliaas Thorsen disputerer fredag 1. juni 2007 for dr.art-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

SCRIBENTIS IMAGINES in Ovidian Authorship and Scholarship. A Study of the Epistula Sapphus (Heroides 15)

Ovids dikt “Sapfo-epistelen” er i løpet av de siste 150 årene blitt ansett som en forfalskning og holdes derfor som regel utenfor Ovids forfatterskap. Thorsens avhandling snur opp ned på dette forholdet og gir “Sapfo-epistelen” en helt sentralt plass hos Ovid, i sær den tidlige fasen av hans dikterkarriere. Thorsen tilbakeviser argumentene som brukes mot “Sapfo-epistelens” ekthet, og viser samtidig at mange av dagens innvendinger stammer fra 1800-tallet. Videre viser hun hvordan “Sapfo-epistelen” faktisk representerer en nøkkel til forståelsen av det poetiske prosjektet til Ovid, en av verdenslitteraturhistoriens største diktere. Det sofistikerte forfatterkonseptet i “Sapfo-epistelen” kaster lys over en rekke andre framstillinger av forfatteren hos Ovid, og tydeliggjør at hos ham kan “den som skriver” like gjerne legemliggjøres av kvinnelige som mannlige skikkelser.

Personalia:
Thea Selliaas Thorsen er født i Oslo i 1974 og vokste opp på Tomter i Østfold. Hun var hovedfagsstipendiat ved Antikkprogrammet, NFR, og ble Cand. Philol. i latin ved Universitetet i Oslo i 2000. Thorsen har studert og vært gjesteforsker i et år ved Vatikanbiblioteket, i et år ved University of Cambridge, i seks måneder ved Centre Louis Gernet og Paris IV, Sorbonne, Paris, samt et år ved Scuola Normale Superiore di Pisa. Hun har gjendiktet Ovids Heroides – Heltinnebrev (2001), Amores – Kjærlighetseventyr (2002) og Ars Amandi – Kunsten å elske (2006) og utgitt romanen Pia Fraus (2004).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2007, kl. 16:30. Oppgitt emne: "The figure of the poet in Ovid's Metamorphoses"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Cand. Philol. Thea Selliaas Thorsen, tlf. 928 303 45, epost: thea.thorsen@krr.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side