Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling av biomarkører for bruk i miljøovervåkning av hormonforstyrrende stoffer

Christina Charlotte Tolfsen  
Christina Charlotte Tolfsen disputerer 26. april for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Application of proteomics for protein expression profiling and biomarker discovery in African clawed frog (Xenopus laevis) and common carp (Cyprinus carpio) exposed to endocrine disrupting compounds”

Størstedelen av de kjemikaliene som slippes ut i miljøet i form av forurensing ender til slutt opp i vann. Mange av disse kjemikaliene kan ha en hormonforstyrrende virkning og etterligne funksjonen til kroppens naturlige hormoner, de kan dermed påvirke den naturlige hormonbalansen i kroppen. Hos ville dyr er det påvist effekter på forplantningsevne, seksuell adferd, overlevelse og misdannelser som resultat av denne typen forurensing. Verden over har det vært en rask nedgang i antallet arter av amfibier, og det er mistanke om at tilstedeværelsen av hormonforstyrrende stoffer i miljøet kan være en av flere medvirkende faktorer. Hos fisk er det observert både feminisering og maskulinisering som følge av eksponering for ulike hormonforstyrrende miljøgifter. For å kunne påvise tilstedeværelsen og å forstå effektene av hormonforstyrrende stoffer i miljøet er det viktig å utvikle verktøy som kan brukes i miljøovervåkningen av slike stoffer.

En biomarkør er en forbindelse som kan brukes som en indikator på en biologisk tilstand. Biomarkører kan fungere som sensitive og tidlige varselsignal på forurensing. I avhandlingen har det vært fokusert på identifisere og utvikle proteiner som biomarkører for hormonhermende stoffer med østrogen, anti-østrogen, androgen og anti-androgen virkning ved hjelp av proteomikk. Proteomikk er studiet av alle proteinene som kodes av genomet til en organisme. Teknologien og metodene som brukes innen proteomikk gir mulighet til å studere forandringer i nivåene av mange proteiner på en og samme tid. Ved å analysere slim, plasma og lever fra Afrikansk klofingret frosk (Xenopus laevis) og vanlig karpe (Cyprinus carpio) som har vært utsatt for ulike kjemikalier med hormonhermende effekter har man i avhandlingen funnet flere ulike proteiner hvis nivå forandres med denne typen behandling. Disse proteinene kan fungere som biomarkører for hormonforstyrrende stoffer i fisk og frosk. Veien fra en slik biomarkørkandidat til en etablert biomarkør er imidlertid lang, og den forutsetter videre testing f.eks. gjennom antistoffbaserte tester. Det arbeides nå med å utvikle antistoff mot disse proteinene.

Avhandlingen har blitt utført som en del av EU-prosjektet EASYRING. Professor Anders Goksøyr ved Molekylærbiologisk institutt (UiB) og dr. scient Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet i Bergen har vært veiledere.

Personalia:
Christina Charlotte Tolfsen er født i 1974 og oppvokst i Fredrikstad. Hun er utdannet cand. scient i Molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen, der hun tok graden i 2001. PhD graden ble påbegynt i 2003. Arbeidet med PhD graden har blitt utført ved Molekylærbiologisk institutt som en del av det større EU finansierte prosjektet ”EASYRING”.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.04.2007, kl. 13:15, Stort auditorium HIB datablokk 2144, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Christina C. Tolfsen, tlf. 55 58 43 79, epost: christina.tolfsen@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side