Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

DNA vaksinering mot tannkjøttbetennelse

Kari Stave Vågnes   
Cand. Scient. Kari Stave Vågnes disputerer 23.02 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“HRgpA based DNA vaccination against Porphyromonas gingivalis”

I avhandlingen er det sett nærmere på muligheten for å bruke genetisk vaksinering mot en bakterie satt i forbindelse med utviklingen av periodontitt (tannkjøttbetennelse).

Periodontitt er en betennelsessykdom i tennenes støttevev. Etter hvert som vevet brytes ned, mister tennene festet og faller ut. Hver tredje person vil utvikle en eller annen form for periodontitt i løpet av livet, og 10-15% av disse er disponert for en mer alvorlig grad av sykdommen. Porphyromonas gingivalis er den bakterien som hyppigst blir satt i forbindelse med utvikling av periodontitt. En gruppe proteiner, kalt gingipainer, har vist seg å være viktige for bakteriens opptak av næringsstoff. Gingipainene, som er lokalisert på bakteriens overflate, binder seg til bindevev og bryter det ned. Hemming av gingipainenes funksjon er tidligere satt i sammenheng med hemming av bakteriens vekst.

DNA vaksiner er en ny vaksineteknologi. Istedenfor å vaksinere med svekkede/drepte bakterier, virus eller deler av disse, benyttes DNA sekvensen til det proteinet en ønsker å vaksinere mot. Når vaksine-DNAet entrer kroppens celler vil det vandre inn i cellekjernen der det ved hjelp av cellens produksjonssystem vil omsettes til ferdig protein. Det fremmede proteinet vil i neste omgang stimulere kroppens immunforsvar.

Avhandlingen viser at vaksinering av mus med DNA vaksiner som koder for gingipainet HRgpA, fører til produksjon av HRgpA proteinet i musecellene og en påfølgende antistoffrespons i musene. Disse antistoffene viser seg å være i stand til å svekke HRgpAs evne til å bryte ned bindevev.

Personalia:
Kari Stave Vågnes er født i Bergen i 1968. Hun tok sin cand. scient. eksamen i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 1999. Hennes doktorgradsarbeid er utført ved Odontologisk Institutt, Oral Mikrobiologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.02.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Vaksiner applisert på slimhinner og hud"
Sted: Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.02.2007, kl. 09:15, Auditorium 1, Det odontologiske fakultet, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Kari Stave Vågnes, tlf.: 942 49 666, epost: kari.vagnes@odont.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side