Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hjerneinfarkt og inflammasjon

Ulrike Waje-Andreassen   
Ulrike Waje-Andreassen disputerer fredag, 7. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Hjerneinfarkt og inflammasjon”.

Hvert år blir ca. 15000 personer rammet av hjerneslag i Norge. Ca. 85% av alle hjerneslag skyldes hjerneinfarkt. Hjerneinfarkt oppstår oftest hos personer med ulike risikofaktorer for aterosklerose (”åreforkalkning”). Aterosklerose disponerer ikke bare for hjerneinfarkt, men også hjerteinfarkt og sviktende blodtilførsel til armer eller bena. Inflammasjon (betennelsesreaksjoner) i åreveggen fører til aterosklerose. Ved akutt hjerneinfarkt skjer det også forbigående inflammasjon i hjernen.

Avhandlingen er basert på undersøkelser av pasienter etter akutt hjerneinfarkt, fulgt med blodprøver og kliniske observasjoner i ett år, og pasienter i Hordaland som ble rammet av hjerneinfarkt yngre enn 50 år gammel i årene 1988-1997. Sistnevnte gruppe ble undersøkt på nytt i tidsrommet 2004-2005.

De fleste pasienter hadde kjent hjerte-karsykdom allerede før det akutte hjerneinfarktet. Komplikasjoner oppstod oftest i løpet av den første uken, men alle pasienter opplevde klinisk bedring på ett år. Interleukin (IL)-6, komplement og C-reaktiv protein viste relasjoner til infarktstørrelse. IL-6 viste også relasjon til det kliniske resultat ett år etter hjerneinfarkt.

Pasientgruppen med hjerneinfarkt i ung alder viste høyere dødelighet og mer karsykdom sammenliknet med kontrollpersoner. Ultralydundersøkelse av halspulsårene viste relasjon til aterosklerose i hjertepulsårer og pulsårer i beina og risikofaktorer for aterosklerose. Pasienter med hjerneinfarkt som engangshendelse hadde ingen spesielle risikofaktorer sammenliknet med kontroller uten karsykdom.

Avhandlingen viser at det foreligger målbare betennslsesreaksjoner etter akutt hjerneinfarkt, men disse har foreløpig usikker praktisk betydning.
Prognosen for pasienter med hjerneinfarkt i ung alder er variabel. Hos noen er hjerneinfarkt en engangshendelse med god prognose, hos andre symptom på alvorlig karsykdom. Aterosklerose er hyppig og risikofaktorer for aterosklerose bør behandles så tidlig som mulig.

Personalia:
Ulrike Waje-Andreassen, født i Tyskland, tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Heidelberg i 1988 og har vært overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus siden 1996. Fra 2004-2007 har hun vært stipendiat, finansiert av Helse Vest og Kompetansesenteret for klinisk forskning, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Bergen, og er utført ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor dr. med. Christian A. Vedeler.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.12.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hjerneslag hos barn – årsaker og behandling"
Sted: Olavsalen, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2007, kl. 10:15, Olavsalen, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Ulrike Waje-Andreassen, tel.: 55 975045, epost: uwan@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side