Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Molekylær karakterisering av skallebasis utvikling

Xuguang Nie   
Xuguang Nie disputerer fredag 30.november 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Characterization of gene expression in the developing mouse cranial base”

Skallebasis er en beinstruktur, som er en del av neurokranium og ligger mellom hjerne og ansiktsbein. I midtlinjen består skallebasis av fem knokler, som fra fremre til bakredel heter pannebeinet, silbeinet, kilebeinet og bakhodebeinet. I tillegg utgjør en del av tinningbeinet en del av sideområdene. Hjernen blir koplet til resten av kroppen med blodkar og nerver, som går gjennom hullene i knoklene i skallebasis. Skallebasis deles i to deler, fremre og bakre del, som har sitt eget vekstmønster. Fordi skallebasisknokler er koplet med ansiktsbein, medvirker vekst av skallebasis også til vekstmønster av ansiktet.

Fremre skallebasis utvikler seg fra neural crestceller og bakre del av paraksial mesodermceller. Det skjer indirekte beining i skallebasis slik som det skjer i lange bein, dvs at det blir dannet først en bruskmodell, som senere blir erstattet med bein. Unike strukturer i skallebasis er synkondrosis-bruskene, der mye av lengde vekst i skallebasis skjer før veksten stopper. I noen humane syndromer utvikler skallebasis seg unormalt.

Denne avhandlingen omhandler utvikling av skallebasis og genuttrykk fra utvalgte vekstfaktorer og –reseptorer hos mus som hører til Fgf-, Bmp- og Wnt-signalveier under dannelse av skallebasis. Resultatene gir en basal forståelse av spatio-temporalt uttrykk av disse genene, og bidrar til å gi en bedre innsikt i de komplekse molekylære mekanismene som styrer utvikling av skallebasis.

Personalia:
Xuguang Nie er født i 1965 i Shandong, Kina. Han avla odontologisk embetseksamen ved Shandong Medical University i 1989. Avhandlingen utgår fra Institutt for Biomedisin, Seksjon for anatomi og cellebiologi ved Universitetet i Bergen. Han har fått stipend gjennom Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Xugung Nie, epost: xuguang.nie@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side