Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Et nytt konsept for atomkjernen

Hongyan Yang   
Hongyan Yang disputerer fredag 14. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Particle Production in p+p and d+Au Collisions at sqrt(s_NN)=200 GeV"

Mange tror at det tidlige universet rett etter “Big Bang”, bestod av materie som blir kalt Kvark-Gluon plasma. På jorden prøver vi å skape slik materie i relativistiske tungionekollisjoner i laboratorium, som kan kalles “Little Bang”. Ved å kollidere atomkjerner med en hastighet tilnærmet lysfarten, blir atomkjernene sterkt komprimert og varmet opp til ekstreme temperaturer. En antar at slik materie blir dannet i Gull-Gull (Au+Au) kollisjoner ved høy energi. Ved Brookhaven National Laboratory (BNL) i USA finner vi partikkelakseleratoren Relativistic Heavy Ion Collisions (RHIC) der en foretar slike kollisjoner. I disse kollisjonene er det ikke lett å se hvordan kjernene reagerer med hverandre eller hvilke tilstand de var i når kollisjonen skjedde. Derfor bruker en kollisjoner av mindre systemer, deuteron+Gull (d+Au) og proton+proton (p+p), som referanser. Ved å sammenlikne Gull+Gull kollisjonene med kollisjoner der Kvark-Gluon plasmaet ikke blir dannet, kan en studere hvilke påvirkninger dette plasmaet har for partiklene som kommer ut av kollisjonene. I tillegg vil data fra p+p og d+Au kollisjoner gi oss muligheten til å teste pQCD og studere nye fenomener som “Color Glass Condensate”. Resultatene fra eksperimentene blir så sammenlignet med teoretisk beregninger og ulike modeller.

Personalia:
Hongyan Yang ble født i Kina i 1978. Hun gjennomførte mastergraden i partikkelfysikk ved Huazhong Normal University i 2002. Våren 2004 kom hun til Norge, og startet på doktorgradsprogrammet ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen, med økonomisk stønad fra Statens Lånekasse for Utdanning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.12.2007, kl. 13:15, Aud. 2 i Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Hongyan Yang, epost: hongyanyang@gmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side