Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Områder med uvanlig jordskjelvsaktivitet i Colombia og Iran

Zoya Zarifi disputerer 16. februar 2007 for dr. scient graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

"Unusual subduction zones: Case studies in Colombia and Iran"

I studiet har hun undersøkt hvorfor områder i Colombia og Iran har en uvanlig jordskjelvaktivitet. Ved å benytte forskjellige metoder konkluderes det i avhandlinga med at de hyppige forekomster av jordskjelv i Colombia er resultatet av kollisjonen mellom to lithosfæreplater på 155 km dyp. Som et resultat av denne kollisjonen blir det i Bucaramanga området registrert minst ett jordskjelv hver dag med magnitude på over 2.5. Styrken på jordskjelvene kan komme opp i 6.1.

I det sørøstlige Iran og i nordvestlige del av Omangulfen blir det observert jordskjelv sjeldnere enn forventet. Zarifi viser i avhandlinga at årsaken til dette er at spenninger i bergartene blir oppsamlet. Konsekvensen er at det i dette området i fremtiden vil kunne forekomme store jordskjelv. I den nordøstlige delen av Omalgulfen, på pakistansk side, ble det i 1945 registrert et kraftig jordskjelv med styrke 8.1. Jordskjelvet, som ble fulgt av en tsunami, drepte mer enn 40 000 mennesker. Største bølgehøyde på pakistansk side av Omangulfen ble målt til 13 m. Flodbølgen påvirket også India, Oman og Iran.

Zarifi sitt arbeid kan påvise at et stort framtidig jordskjelv kan få konsekvenser i kystområdene av Iran og Pakistan mot Omangulfen. Arbeidet vil kunne forberede lokale myndigheter slik at mulige konsekvenser blir begrenset.

Personalia:
Zarifi ble født i Iran i 1972. Hun tok BSc. i matematikk ved Women University i Theran og fullførte sin MSc. ved Institute of Geophysics ved University of Theran. I 2001 startet hun sitt dr. scient studium i geofysikk ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.02.2007, kl. 11:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Zoya Zarifi, epost: Zoya.Zarifi@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side