Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ultralyd av stressmage

Aymen Bushra Ahmed   
Aymen Bushra Ahmed disputerer fredag 20. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Ultrasound Strain Rate Imaging in Functional Dyspepsia- In-vitro and clinical evaluation”.

Funksjonell dyspepsi ”stressmage” er en kronisk tilstand som kjennetegnes bl.a. med magesmerter, kvalme, oppkast, tidlig metthet og oppfylhet. Tilstanden er vanlig, også i Norge. Tilstanden skyldes forstyrrelser i magesekkens bevegelsesmønster og en del av pasientene har lav terskel for smerter. Ultralyd brukes over hele verden til å vurdere sykdommer i magen. Ved Haukeland Universitetssykehus har man på bakgrunn av mange års forskning etablert et nasjonalt kompetansesenter innen ultralyd av magen. Her har man utviklet nye ultralydmetoder for å studere mage-tarmkanalen og forskjellige aspekter ved stressmage. Strain Rate Imaging (tøyningsavbildning) er en ny ultralydbasert metode som studerer deformasjon i vev som utsettes for stress.. I sitt arbeid har Aymen B. Ahmed testet nøyaktighet ved denne metoden i laboratoriet og i den kliniske delen har han undersøkt pasienter med stressmage etter at den ble tilpasset for magesekkens vegglag. Han fant at metoden kunne skjelne mellom viktige undergrupper av pasienter med stressmage og friske personer.

Avhandlingen utgår fra Institutt for indremedisin, seksjon for gastroenterologi, Universitetet i Bergen og Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Haukeland Universitetssykehus, under veiledning av professor Odd Helge Gilja og professor Knut Matre. Han fikk stipend fra Universitetet i Bergen for forskingsarbeidet som ble utført i perioden 2003-2007.

Personalia:
Aymen Bushra Ahmed (1968) er født og oppvokst i Sudan. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Khartoum, Sudan, i 1994. Han er lege i spesialisering i indremedisin, ansatt for tiden ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Abdominal ultralyd i klinisk medisin”
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2008, kl. 10:15, Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Aymen Bushra Ahmed, tlf. 55975000, epost: aymen.ahmed@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjenglig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side