Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling av utlesningselektronikk for ALICE-detektoren ved CERN

Johan Alme   
Johan Alme disputerer 24. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Firmware Development and Integration for ALICE TPC and PHOS Front-end Electronics"

10. September 2008 startet Large Hadron Collider ved CERN. Large Hadron Collider er en sirkulær partikkelakselerator og har som formål å akselerere tunge ioner til hastigheter tett opp til lysfarten. Disse
ionene kolliderer ved gitte punkt hvor store detektorer måler strålingen som oppstår som resultat av kollisjonene. ALICE-detektoren er en av disse, og det primære målet med denne detektoren er å studere
egenskapene til kvark-gluon-plasma, en tilstand av materien som oppstår ved svært høye energier. I følge big-bang-teorien bestod universet kun av kvark-gluon-plasma inntil det var 10 milliondels sekunder gammelt.

Avhandlingen omhandler utvikling av utlesningselektronikk for ALICE-detektoren. Resultatet av kollisjonene i ALICE blir fanget opp av avansert elektronikk i direkte tilknytning til detektoren. I denne
elektronikken brukes programmerbare kretser i utstrakt grad, siden disse gir økt fleksibilitet og en enkel og rimelig mulighet for fremtidige oppdateringer.

Utfordringen i ALICE er at detektoren befinner seg i et strålingsmiljø som er potensielt skadelig for disse komponentene, og de programmerbare kretsene kan oppleve midlertidige feil på grunn av dette.
En stor del av avhandlingen omhandler tiltak gjort for å begrense strålingens innvirkning på de elektroniske komponentene og dermed også kvaliteten på de resulterende dataene, samt diskusjon rundt potensielle
feilsituasjoner som kan oppstå og hvordan håndtere disse.

Arbeidet har vært finansiert av Norges Forskningsråd, og utført ved Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Johan Alme er født i 1974 og oppvokst i Ulsteinvik på Sunnmøre. Han er utdannet Cand.Scient i Fysikk ved Universitetet i Bergen i 2001, og ble tatt opp til PhD studiet i 2004. I mellomtiden har han jobbet ved Nordic Semiconductor og ved Amitec. Han er nå ansatt ved Data Respons, avdeling Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.10.2008, kl. 13:15, Aud. 2, Realfagbygget, Allegt. 41

Kontaktpersoner:
Johan Alme, epost: johan.alme@ift.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side