Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling av muskelkraft etter hofteproteseoperasjoner

Astvaldur Johann Arthursson   
Astvaldur Johann Arthursson disputerer torsdag 13. november 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Surgical approach and muscle strength in total hip arthroplasty. Results of total hip arthroplasty, with a focus on surgical approach and validation of a national register.”

Slitasje (artrose) er den vanligste sykdommen i hofteleddet. Operasjon med hofteprotese er etablert behandling, og behovet for hofteprotesekirurgi øker.
Nasjonalt register for leddproteser ble etablert i september 1987 og målsetningen var å kvalitetssikre protesekirurgien ved å få oversikt over behandlingsresultater. Ved hofteprotesekirurgi brukes tre ulike operasjonstilganger med individuelle fordeler og ulemper. God funksjon av musklene rundt protesen er en forutsetning for et godt resultat for pasienten.

I doktorgradsprosjektet valideres data i leddproteseregisteret ved å sammenligne opplysninger fra Stavanger Universitetssjukehus og Nasjonalt register for leddproteser. I tillegg ble langtidsresultater for hofteproteseoperasjoner vurdert, relatert til hvilken operativ tilgang som var benyttet og endringer i muskelstyrken i hoftemusklene etter slike operasjoner.

Rapporteringen av hofteproteseoperasjoner fra Stavanger Universitetssjukehus til Nasjonalt register for leddproteser var meget god, og kun 0,2 % av de primære proteseoperasjonene og 1,2 % av revisjonene (nye operasjoner i samme hofte) manglet i det nasjonale registeret.

Med data fra Nasjonalt register for leddproteser for tidsperioden 1987-2004 ble forskjeller i langtidsresultater (holdbarhet av hofteproteser) analysert relatert til den operative tilgangen. For hele perioden finner Arthursson at lateral tilgang med trokanterosteotomi gir bedre langtidsholdbarhet av protesen. I tillegg er revisjon på grunn av dislokasjon av hofteproteser sjeldnere nødvendig. Denne forskjellen syntes å avta i perioden 1995-2004.
For å finne forklaringen på denne forskjellen undersøkte kandidaten utviklingen av muskelkraften etter hofteproteseoperasjonen der pasienter ble randomisert til å bli operert med en av to mulige tilganger (lateral med og uten trokanterosteotomi). Etter operasjonen var totaløkningen i muskelstyrken relativt lik for de to operasjonstilgangene. Det var en signifikant økning i muskelkraften i løpet av de første 6 månedene etter operasjonen for gruppen uten trokanterosteotomi, mens kraften bedret seg i ytterligere inntil 1 år etter operasjonen der den andre tilgangen ble benyttet.

Ingen har tidligere presentert tilsvarende observasjoner av langtidsutvikling (utover 12 måneder) av muskelkraft etter slike operasjoner.

Personalia:
Ástvaldur Jóhann Arthursson, f. 1964 er oppvokst i Garðabæ på Island. Utdannet Cand. med. fra Universitetet i Island i 1994. Turnustjeneste og assistentlege ved Borgarspítalinn Universitetsykehus i Reykjavik til 1997. Godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi i 2002. Fra 1997 til 2008 har han arbeidet ved ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, først som assistentlege og som overlege fra 2002. Fra 2002 har han også arbeidet som ortoped ved Colosseumklinikken i Stavanger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.11.2008, kl. 16:00. Oppgitt emne: Luksasjon i proteseopererte hofteledd. Etiologi og kirurgiske løsninger
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.11.2008, kl. 10:00, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Kontaktpersoner:
Astvaldur Johann Arthursson, Stavanger Universitetssjukehus, Mobil: 90 84 19 49
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side