Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny metode for beskrivelse av EEG anvendt på epilepsi

Harald Aurlien   
Harald Aurlien disputerer 7. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The characteristics of epileptiform activity and their implications for EEG background activity studied through a novel comprehensive EEG database.”

Elektroencefalografi (EEG) måler den elektriske aktiviteten fra hjernen. Tolkningen av EEG-undersøkelser blir vanligvis beskrevet i fritekst uten mulighet for samlede statistiske analyser av resultatene fra flere undersøkelser. Harald Aurlien har laget et dataprogram for digital registrering av en systematisert visuell og semikvantitativ analyse av EEG fra pasienter. Denne metoden er benyttet til registrering av mer enn 17000 EEG-undersøkelser. Databasen har så blitt brukt for å kartlegge aldersrelatert utvikling av egenskaper ved EEG. Spesielt har vi sett på sammenhengen mellom epilepsi-relaterte EEG-forandringer og de generelle frekvenser og amplituder i EEG.

EEG er viktig for diagnosen og oppfølgingen av pasienter med epilepsi. Vår nye metode gjør informasjonen enda mer systematisert og vil dermed kunne bidra til bedre behandling av pasientene. I tillegg øker metoden muligheten for å benytte innsamlede EEG-data til undervisning og forskning.

Personalia:
Harald Aurlien, født 1965, er oppvokst i Bærum. Cand.med i 1991, spesialist i klinisk nevrofysiologi i 2003 og i nevrologi i 2004. Han arbeider nå som overlege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

Sted: Olavsalen, Gamle hovedbygg 2. etg., Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2008, kl. 10:15, Olavsalen, Gamle hovedbygg 2. etg., Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Harald Aurlien, tlf. 55975000, epost: harald.aurlien@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side