Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kulturminneforskning i Hellas

Jørgen Bakke   
Jørgen Bakke disputerer fredag 6. juni 2008 for dr.art-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Forty Rivers. Landscape and Memory in the District of Ancient Tegea"

Avhandlingen diskuterer hvordan steder, monumenter og visuell kultur har bidratt til å forme det lokale synet på fortiden innenfor den geografiske rammen av territoriet til den antikke greske bystaten Tegea i Arkadia på den greske halvøya Peloponnes. Studien er en del av forskingsprosjektet ”The Norwegian Arcadia Survey” som bl.a har omfattet feltarkeologiske undersøkelser og registrering av kulturminner i Tegea.

Personalia:
Jørgen Bakke (født 1965) er fra Mysen i Østfold. Han har sitt hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Etter en periode som formidlingsleder på Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane, og senere som høyskolelektor i kunstformidling ved Høyskolen i Telemark, ble han universitetsstipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han er ansatt som førsteamanuensis i kunsthistorie ved Institutt for litterære, lingvistiske og estetiske studier ved Universitet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2008, kl. 09:30, Auditoriet i Bryggens museum, Dreggsalm. 3.

Kontaktpersoner:
Jørgen Bakke, tlf: 55 583101 , epost: Jorgen.Bakke@lle.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side