Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utfordringer ved analyse av medisinske MR-bilder

Ørjan Bergmann   
Ørjan Bergmann disputerer onsdag 27. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Optimization issues in medical imaging and fiber-tracking”

I moderne medisin brukes MR-maskiner til å vise hjernens informasjonskanaler. Det er fibrene i den hvite hjernesubstansen som er disse "motorveiene" for informasjon. Ved å måle diffusjon av vann i hjernen kan MR brukes til å påvise hvordan fiberbanene kobler sammen de ulike delene av hjernen.

Til beregning av slike fiberbaner trengs datamaskiner som ut fra måledataene kan beregne fibrene. Utvikling av metoder for beregning av fiberbaner er et krevende problem som faller innenfor fagområdet informatikk. Formålet med denne doktorgraden har vært beregning av slike fiberbaner fra digitale MR-bilder.

Første steg i prosessen med å beregne fiberbanene er å forbedre datakvaliteten. Metodene som er studert og utviklet i avhandlingen kan også brukes til å fjerne støy eller "gjøre i fokus" bilder tatt med vanlige digitale fotoapparater. Neste steg i prosessen er å beregne vevspesifikke parametre som lokalt beskriver diffusjon av vann. Det siste steget er å automatisk sy sammen de lokale parametrene til fiberbaner. Særlig i deler av hjernen der fiberbaner krysser kan dette være vanskelig. I dette doktogradsarbeidet har nye og spesialiserte multi-tensor metoder blitt utformet for å forbedre resultatene i slike tilfeller. Gode måter å visualisere resultatene på er også blitt utviklet av kanditaten under et forskeropphold ved Harvard University.

Bestemmelse av fibre og de lokale parametrene kan brukes til å avdekke feks hvordan hjernesvulster infiltrerer eller forskyver nervebaner omkring, informasjon som kan være av diagnostisk og behandlingsmessig betydning ved slike tilstander.

Personalia:
Ørjan Bergmann er født i 1977 og oppvokst på Brattholmen på Litlesotra utenfor Bergen. Han er utdannet cand.scient. i informatikk ved Universitetet i Bergen i 2002 og har siden det jobbet med doktorgraden i ett samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Informatikk og Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen. Deler av arbeidet med doktorgraden er utført under et forskeropphold ved Harvard University i Boston, USA.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2008, kl. 14:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Ørjan Bergmann, epost: orjanb@ii.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side