Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nervecellers betydning for kroppens vekst og utvikling

Margarethe Bittins   
Margarethe Bittins disputerer sammen med Tilo Eichler tirsdag 11. november 2008 for PhD-graden med avhandlingen:

“Large Dense Core Vesicles and Their Regulation by Myosin Va - on the role of myosin Va in maturation, intracellular transport, and exocytosis of large dense core vesicles in cultured hippocampal neurons”

Nervecellene i hjernen er fantastiske komplekse levende strukturer, og mange av deres mekanismer for informasjonsbearbeiding er fremdeles ukjent. I tillegg til sin viktige funksjon i den lynraske videresending og bearbeiding av nerveimpulser, bidrar nervecellene også med utskilling av hormoner og er dermed betydningsfulle for vekst og utvikling av hele kroppen.

Margarethe Bittins og Tilo Eichler har i de siste fire årene undersøkt mekanismer for produksjon av hormonholdige partikler og mekanismer for utskylling av selve hormoner fra nerveceller isolert fra rottehjerne. De har brukt fluoriserende hormoner og fulgt deres vei gjennom levende nerveceller ved hjelp av mikroskopi. Ved å filme nervecellene med høy hastighet kunne de bestemme fart, bevegelsesmåte, og sekresjon av de lagringspartiklene som inneholder hormoner. Stipendiatene fant at motorproteinet myosin Va påvirker flere egenskaper ved disse partiklene, inkludert deres biogenese, transport inn i og ut fra nerveutløperne, og ikke minst selve sekresjonen av hormoner.

Personalia:
Margarethe Bittins er født i Berlin, Tyskland 1977. Hun fullførte sin mastergrad i biologi i 2002 ved Zentrum für Molekulare Biologie, Universität Heidelberg. Siden 2004 har hun vært tilsatt ved Institutt for Biomedisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.11.2008, kl. 12:15. Oppgitt emne: From pigmentation to immunology: mouse mutants and membrane traffic.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.11.2008, kl. 09:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Margarethe Bittins, tlf. 55 58 67 46, epost: Margarethe.Bittins@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side