Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ny fettsyre beskytter mot hypertensjon og nyreskader

Liliana Monica Bivol   
Liliana Monica Bivol disputerer torsdag 13. mars for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Experimental renovascular hypertension. Tetradecylthioacetic acid as a potential new treatment."

Høyt blodtrykk forekommer hos ca 10 % av Vestens befolkning og i denne sykdomsgruppen ser en ofte endringer i fettstoffskiftet. Behandling av disse to tilstandene er derfor sentral hos en stor gruppe pasienter. Doktorarbeidet har tatt sikte på å studere mekanismer i utviklingen av høyt blodtrykk der skaden sitter i nyren og studert effekten av en modifisert fettsyre, tetradecylthioacetic syre (TTA) på blodtrykk, fettstoffskiftet og betennelsesreaksjoner som følger hypertensjonsforandringer. Denne fettsyren er utviklet av Lipid-gruppen ved Institutt for Indremedisin. Arbeidet er utført på rotter med høyt blodtrykk der årsaken til det høye blodtrykket sitter i nyren. TTA er en fettsyre der en har satt inn et svovel atom i stedet for et karbon atom. Denne modifiserte fettsyren endrer forbrenningen av fett i gunstig retning og reduserer vekten på grunn av at underhudsfettet reduseres. I denne studien har doktoranden funnet at TTA også senker blodtrykket i denne nyremodellen for høyt blodtrykk, mens stoffet har ingen effekt ved arvelig høyt blodtrykk hos rotter. Årsaken til dette er av TTA reduserer produksjonen av renin som er et hormon produsert i nyren og dette hormonet framkaller høyt blodtykk. Dette nye stoffet hindrer utvikling av høyt blodtrykk, men kan også senke et etablert høyt blodtrykk. Videre normaliserer TTA en rekke signalsubstanser som er økt ved betennelsesforandringer og som er økt ved høyt blodtrykk. TTA hindrer dermed betennelsesreaksjoner i en rekke vev. I nyren normaliseres betennelses forandringer som forbygger dermed nyreskader. Nyresvikt forkommer ofte ved høyt blodtrykk sammen med høyt fettnivå i blodet. Medikamentet virker således på to av hovedmekanismene i utviklingen av nyresvikt. I dette arbeidet har kandidaten også studert en rekke mekanismer som deltar i disse prosessene. TTA vil i framtiden bli forsøkt i behandling av pasienter med høyt blodtrykk.

Personalia:
Liliana Monica Bivol er født og oppvokst i Romania. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet Carol Davila i Bucharest i 1992 og er spesialist i indremedisin fra 1999. Hun ble godkjent lege, spesialist i indremedisin i Norge fra 2007 og skal jobbe videre på Førde Sentralsykeshus og spesialisere seg innen fagfeltet nyresykdommer.
Hun har vært stipendiat ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen utgår fra Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen, og er utført ved Nyreforskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.03.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”The role of inflammation in hypertensive kidney diseases”
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.03.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Liliana Monica Bivol, epost: monica_lilian@hotmail.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side