Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forbedringer av epidural bedøvelse ved keisersnitt

Elin Bjørnestad   
Elin Bjørnestad disputerer 28. mars for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Improvements of epidural anaesthesia for elective and emergency caesarean section.”

Bjørnestad konkluderer i sitt arbeid med at riktig bruk av epidural bedøvelse gir den beste effekten, med færrest bivirkninger, for både mor og foster/nyfødt barn. Tidligere fikk kvinner full narkose når det ble nødvendig å gjennomføre et akutt keisersnitt, selv om de på forhånd hadde fått lagt inn et epiduralt kateter. I undersøkelsene demonstreres det at bruk av epidural bedøvelse ved akutte keisersnitt er forbundet med lavere risiko for komplikasjoner hos mor. I tillegg får hun en bedre opplevelse ved å være våken og høre og se sitt nyfødte barn umiddelbart. Det er også klare indikasjoner på at det nyfødte barnet er sprekere når mor har fått epidural bedøvelse heller enn full narkose. Den viktigste bivirkningen ved epidural bedøvelse er blodtrykksfall. Dette kan motvirkes ved å surre kvinnens ben med stramt elastisk bind, noe som er like effektivt som blodtrykkshevende medikamenter. På denne måten unngår man å gi kvinnen unødvendige medikamenter som kan gi bivirkninger hos både mor og barn. Tiden som går med på å gi mor epidural bedøvelse (dersom epidural kateteret allerede er på plass) er ikke særlig lengre enn tiden det tar å gi full narkose. Forutsetningen er gode, entydige rutiner og et personale som gjennom opplæring er kompetente til å gjennomføre disse rutinene raskt og effektivt. Doktorandens arbeid viser at når disse forutsetningene er til stede er det langt færre kvinner som trenger full narkose ved akutt keisersnitt, dermed reduseres risikoen for komplikasjoner, samtidig som kvinnens fødselsopplevelse blir mer positiv.

Personalia:
Elin Bjørnestad er født og oppvokst i Bergen. Hun avla cand.med. eksamen ved UiB i 1982. I 1984/85 var hun ansatt ved kirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Hun arbeidet deretter som allmennlege inntil hun begynte som ass.lege ved Anestesi- og intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus i 1986. Hun ble spesialist i anestesiologi i 1991. Siden 1992 har Elin Bjørnestad vært ansatt som seksjonsoverlege ved Anestesi og postoperativ seksjon, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Fra 2007 har hun vært klinikkoverlege ved Kirurgisk serviceklinikk, HUS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.03.2008, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Elin Bjørnestad, tel: 55976850, epost: elin.bjornestad@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side