Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

B-vitamin behandling ved hjertesykdom

Øyvind Bleie   
Øyvind Bleie disputerer fredag 6. juni 2008 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Studies on homocysteine-lowering B-vitamin therapy in patients with coronary artery disease”.

I befolkningsundersøkelser er det sett sammenheng mellom lave nivåer av B-vitaminer i blodet og forekomst av og risiko ved hjertesykdom. Ved lave nivåer av B-vitaminer og høy risiko for hjertesykdom, finnes også forhøyede nivåer av aminosyren homocystein. Omsetningen av homocystein er nært bundet til en rekke B-vitaminer. Ved å gi tilskudd av B-vitaminer, vil homocystein nivået i blodet senkes. Dette var bakgrunnen for tanken om å gi tilskudd av B-vitaminer til hjertepasienter i forebyggende hensikt.

I en stor klinisk studie, Western Norway B-vitamin Intervention Trial (WENBIT), med 3090 inkluderte pasienter fra Vestlandet, har en forskningsgruppe fra Bergen og Stavanger gitt B-vitaminer eller narrepiller (placebo) til hjertepasienter gjennom flere år for å teste mulig positive effekter. I sitt arbeid har Bleie sett nærmere på virkningen av B-vitamin behandlingen hos WENBIT pasienter, med fokus på endringer i homocystein relatert omsetning, betennelsesmarkører i blod og på blodstrøm i hjertets kransårer.

Avhandlingen utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Han har fått stipend fra Forskningsrådet og fra Helse Vest.

Personalia:
Øyvind Bleie er født i Stavanger i 1961 og oppvokst på Bryggja i Nordfjord. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1986, er spesialist i indremedisin og hjertemedisin. Nå arbeider han som overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Betydningen av inflammasjon for initiering og utvikling av koronarsykdom”.
Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2008, kl. 10:15, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Øyvind Bleie, tlf. 55 97 22 20, epost: oyvind.bleie@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side