Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Signalstoffer i ekstracellulær væske

Bengt Åge Sørby Borge   
Bengt Åge Sørby Borge disputerer tirsdag 2. september for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Microvascular exchange and local cytokine production during acute inflammation”

Rommet mellom cellene i kroppens organer kalles for interstitum og er fylt med bindevev og interstitielvæske som utgjør cellenes mikromiljø. Interstitelvæske har sitt opphav fra blodplasma som filtreres over kapillærene. Denne væsken inneholder plasmaproteiner i tillegg til stoffer frigjort fra lokale vevsceller, og sammensetningen av interstitielvæsken kan påvirkes av bl.a. vevsskader og endringer i kapillærenes gjennomtrengelighet. Vi benyttet ulike metoder for å isolere interstitielvæske fra forskjellige organer, og analyse av denne væsken kan bidra med informasjon om endringer i kapillær proteintransport og hvilke stoffer som frisettes av lokale vevsceller ved ulike former for betennelsesresponser.

Resultatene fra avhandlingen viste at mikrodialyse kan benyttes for å måle kvalitative endringer i kapillære proteingjennomtrengelighet ved lokal betennelse i hud. Videre ble det påvist en økning i det lokale nivået av ulike signalstoffer i interstitielvæske fra muskel ved ulike former for systemisk betennelse, og muskelcellene selv bidro vesentlig til denne økningen av betennelsesassosierte signalstoffer. Avhandlingen viser at tilgang til vevets mikromiljø er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i de lokale prosessene som foregår ved akutt betennelsesresponser i muskel, hud og beinmarg. Sammenligning av nivået av signalstoffer i interstitelvæske og blodplasma viste store forskjeller. Dette understreker at målinger av nivået i en blodprøve ikke er tilstrekkelig for å danne seg et bilde av de lokale forholdene i cellenes mikromiljø, der signalstoffene utøver mye av sin biologiske virkning.

Personalia:
Bengt Åge Sørby Borge er født i 1976 og oppvokst i Arna. Han tok embetseksamen i Human og eksperimentell fysiologi ved Fysiologisk institutt i 2002. I perioden 2004-2008 har han vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for Biomedisin, Seksjon for Fysiologi, ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.09.2008, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Cytokines as mediators of sepsis-induced microvascular and inflammatory responses”
Sted: Birkhaugsalen (Rom D303), Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.09.2008, kl. 12:15, Birkhaugsalen (Rom D303), Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Bengt Åge Sørby Borge, epost: bengt.borge@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side