Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Jakten på ny fysikk

Trygve Buanes   
Trygve Buanes disputerer 28. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Studies of the decay B → µ+ µ- in the ATLAS experiment and saturation curves of silicon photomultipliers”

ATLAS er en av de fire detektorene som skal studere proton-proton-kollisjoner ved Large Hadron Collider - verdens største partikkelakselerator som nylig er bygget på CERN like utenfor Geneve. Ved å studere utfallet av disse kollisjonene håper man å få dypere innsikt i naturens fundamentale mekanismer. Av spørsmålene som fremdeles mangler svar er: "Hvorfor har partikler masse?", "Hva er den mørke materien som bygger opp mesteparten av universet?", "Hvorfor finnes det i det hele tatt materie i universet?". I dag finnes det en rekke teoretiske modeller som forsøker å svare på disse spørsmålene, men å finne ut hva som er den riktige forklaringen er bare mulig gjennom å studere naturen gjennom eksperimenter som de som skal utføres på CERN.

I avhandlingen presenteres en simuleringsstudie av en prosess, B → µ+ µ-, som forventes å kunne observeres med ATLAS-detektoren. Denne prosessen er det som kalles svært følsom for ny fysikk. Med det menes at hvor hyppig prosessen forekommer er svært avhengig av om fysikken på høyere energinivå oppfører seg i henhold til dagens teorier, eller om nye effekter (ny fysikk) begynner å gjøre seg gjeldende. Siden den aktuelle prosessen er svært sjelden, enten det finnes ny fysikk eller ikke, er det nødvendig med en sofistikert dataanalyse for å sortere ut det riktige signalet fra alle andre typer hendelser som detektoren ser.

Avhandlingen presenterer også en studie av silisium-fotomultiplikatorer, en ny detektortype som man vurderer å ta i bruk i neste generasjon av partikkelfysikkeksperiementer. Siden man så langt har liten erfaring med bruk av denne detektortypen er det viktig å studere faktorer som for eksempel om responsen er temperaturavhenging og om den er stabil over tid.

Personalia:
Trygve Buanes er født i 1978 og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. scient. i teoretisk partikkelfysikk ved Universitetet i Bergen i 2003. Siden 2004 har han vært ansatt som PhD-stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 14:15, Aud 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Trygve Buanes, tlf. 55 58 27 75, epost: Trygve.Buanes@ift.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side