Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Klimaforholdene for breene i Tibet

 Caidong   
Caidong disputerer torsdag 11. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Glacier response to changing climatic condition - The role of circulation variability and long-term trends over the Tibetan Plateau, China”

Doktorarbeidet tar for seg hvorledes de endrete klimaforholdene påvirker breene i Tibet. Hvilken rolle har variasjoner i sirkulasjonsmønstre over Tibet-platået, og ser man endringer på lang sikt?

Først kartlegges temperatur- og nedbørforholdene knyttet til de ulike sirkulasjonsmønstrene, og hvordan disse forholdene påvirker massebalansen til Xibu-breene i det sentrale fjellmassivet Nyainqentanglha. Deretter studeres hvordan massebalansen til disse breene påvirkes av endringer på lang sikt. Motivet for dette er å forstå betydningen av dagens klimaforhold for breene i Tibet, og finne ut om temperaturøkningen og tilbaketrekkingen av breer de siste tiårene er knyttet til endringer i sirkulasjonsmønstre eller har andre grunner.

Tropical Rainfall Monitoring Mission (TRMM) satellittdata fra perioden 1998 til 2005 ble brukt til å studere nedbøren over Tibet gjennom den tørre årstiden (oktober-april). De viser at det er den østlige delen som får det meste av de små mengdene som faller i løpet av vinteren.

Studier av tidsrekker for perioden 1961-2003 av daglige verdier av temperaturen nær bakken ved 13 målestasjoner viser at en stor del av temperaturvariasjonene fra år til år og mellom årstidene kan knyttes til endringer i sirkulasjonsmønstre. De viser også at Tibet har opplevd en oppvarming på 0,3 grader Celsius per tiår over denne perioden.

Xibu-breenes massebalanse påvirkes av klimaendringer, og endringer i temperaturene for den fuktige årstiden (mai-september) påvirker massebalansen mest. Endringer i nedbøren og endringer i temperaturen for den tørre årstiden har mindre betydning.

Personalia:
Caidong ble født 1. oktober 1967 i Nyinchi i Tibet, Kina. Han tok mastergraden i meteorologi ved UiB i 2004.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2008, kl. 10:15, Auditorium 5, Geofysisk institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Caidong, epost: Caidong.Caidong@gfi.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side