Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Støyfjerning for medisinske bilder

Oddvar Christensen   
Oddvar Christiansen disputerer den 1. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mathematical Segmentation and Denoising of Images with Applications to MRI and Diffusion Tensor MRI"

Digitale bilder er blitt svært viktig innenfor medisin og brukes både til klinisk arbeid og forskning. Ved hjelp av bildeteknikker som Magnetisk Resonans (MR), Computertomografi (CT) eller Positron Emisjons Tomografi (PET) kan man ta bilder av innsiden av kroppen uten at det trengs kirurgiske inngrep. For å få så mye informasjon fra bildene som mulig, benyttes avanserte bildebehandlingsteknikker. Tredimensjonale visualiseringsteknikker benyttes for å vise bildene på en oversiktlig måte og man kan skille de ulike organene fra hverandre ved hjelp av segmenteringsmetoder. Det er også viktig å fjerne støy for å bedre billedkvaliteten. Dette er bare noen få av de muligheter som moderne billedbehandling tilbyr, og forskningsaktiviteten innenfor medisinsk bildebehandling er i rivende utvikling. Felles for de fleste metodene er at de bygger på detaljerte matematiske modeller.

En relativt ny avbildningsteknikk er Diffusjons Tensor MR, som gir mulighet for avbildning av bunter av nervetråder i hjernen. Dette er et viktig hjelpemiddel innen hjerneforskningen, hvor man prøver å finne ut hvordan hjernen er bygget opp. Et problem med diffusjonsbildene er at de inneholder mye støy, og en sentral del av avhandlingen er nye metoder for fjerning av denne støyen. I avhandlingen presenteres metoder som benytter seg av differensialligninger, i tillegg til en metode basert på frekvensanalyse. Å finne metoder som både er gode og raske har vært et mål for arbeidet.

Personalia:
Oddvar Christiansen er født i 1975 og har vokst opp i Bergen. Han har Cand. Scient. grad i beregningsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2002, og har siden 2004 arbeidet med doktorgraden ved Matematisk institutt.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2008, kl. 13:00, Matematisk institutt, Auditorium Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Oddvar Christiansen, epost: oddvar@ii.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side