Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Forbedret varsling av virveldannelse i Mexico-gulfen

François Counillon   
François Counillon disputerer 12. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Ensemble-based data assimilation and forecasting with an eddy-resolving model of the Gulf of Mexico”

I Mexico-gulfen dannes mektige havvirvler ut fra hovedstrømmen. En nøyaktig tredimensjonal representasjon av posisjonene deres er viktig fordi: 1) sterke havstrømmer kan føre til skader på offshore industri-installasjoner; 2) de kan virke som en energikilde for orkaner. Avanserte numeriske modeller kan reprodusere slike hendelser, men de kan ikke gi nøyaktige varsler, fordi havtilstanden er usikker, og modellene er mangelfulle. Til dette formålet bruker man en metode kalt data-assimilasjon, der man bruker observasjoner for å gi et forbedret estimat av havtilstanden, og samtidig opprettholde den dynamiske modellbalansen. Oppgaven viser fordelen med å bruke avanserte dataassimilasjons-teknikker, og viser bruken av disse i et realistisk varslingssystem. Det foreslåtte systemet ser ut til å klare å reprodusere virveldannelsen nøyaktig, og kan brukes til operasjonell varsling.

Personalia:
François Counillon er født i 1979 og oppvokst i Grenoble, Frankrike. Han er utdannet master ved "Institut de mathématiques appliquées" ved Université Joseph Fourrier, i Grenoble i 2003. Han har siden jobbet ved Nansensenteret, og begynte med doktorgraden i januar 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.09.2008, kl. 13:15, Auditoriet, Nansensenteret

Kontaktpersoner:
Francois Counillon, epost: francois@nersc.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side